Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Zending en evangelisatie Zending en evangelisatie
Ook het komende seizoen zal er voornamelijk weer geld worden ingezameld voor de projecten die door Kerk in Actie worden aangestuurd. Een aantal actuele projecten op dit moment zijn:
  • Hulp bieden aan de meest kwetsbare mensen in Oekraïne
  • Opvang bieden aan gestrande vluchtelingen in Griekenland
  • Kinderen in Ghana de Bijbel leren lezen, zodat zij deze ook voor kunnen lezen aan volwassenen
Tijdens de 40-dagentijd hebben we samen met de Kindernevendienst geld ingezameld voor het brandstofproject van MAF (Mission Aviation Fellowship). Dit was een groot succes!
We hebben met elkaar ruim €2000,- ingezameld voor dit mooie werk.
U kunt dit evangelisatiewerk natuurlijk blijven steunen via een gift naar:
Stichting MAF Nederland - IBAN: NL40 ABNA 0558345808

We kijken terug op een geslaagd dorpsfeest. Veel mensen bezochten de korenavond. De verkoop van de bloemstukjes, taarten, koekjes, etc. heeft het mooie bedrag van €1.600,00 opgebracht. Dit bedrag werd geschonken aan Stichting Mirwam. Deze stichting zet zich in voor noodhulp in Oekraïne.

Andere activiteiten/acties zullen ook voortgezet worden:
  • Inzamelen van lege inktcartridges, toners en postzegels voor het zendingswerk in ons eigen land (IZB).
  • Huis aan huis verspreiden van de Elisabethbode, met Kerst en Pasen, in samenwerking met de andere kerken van ons dorp.
Giften voor het zendings- en evangelisatiewerk kunt u als volgt overmaken:           Protestantse Gemeente Zaamslag inzake ZEC, IBAN: NL48 INGB 0003 2629 15.                        

Wij vragen u om ook de zendingsbussen in de kerk niet te vergeten!

De commissie is als volgt samengesteld:
Mevr. S.E. van Es, tel. 06-51483146 (voorzitter); mevr. G.S.M. Muller-Deij,
tel. 442884 (secretaris); dhr. M.P. Riemens, tel. 432234 (penningmeester);
mevr. J.G. Verlinde-Ruben, tel. 06-1375598 (lid).
Contactpersoon namens de diaconie is dhr. M.D. de Bat.
  • Contactpersoon voor de Zendings- en Evangelisatiecommissie is:
     Dhr. M.P. Riemens, Molenstraat 105, 4543 CN Zaamslag, tel. 432234
     e-mail: 
mpriemens@zeelandnet.nl

 
terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 04-06-2023 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-06-2023 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 18-06-2023 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 25-06-2023 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 02-07-2023 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 09-07-2023 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 16-07-2023 om 10:00
meer details

 
Hulp aan Oekraïne in oorlogstijd
Het Oost-Europacomié steunt projecten in Oekraïne. meer
 
Vrijwilligers gevraagd voor voedselkast
De voedselkast in ons dorp wordt gerund door een kleine groep vrijwlligers. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.