Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Erediensten Erediensten
De zondagse erediensten vormen het hart van het gemeenteleven. Want de kerk toont haar ware gezicht als ze luistert naar de Bijbel. Daar hoort ze haar verhaal, het echte verhaal over wie ze is. In de kerk worden we al luisterend omringd door Abraham, Mozes, Elia, Jesaja... In hun en ons midden staat Jezus Christus. Hij spreekt. Want Hij leeft. En Hij heeft het over ons.

 
 
Morgendiensten Morgendiensten
Als Protestantse Gemeente komen we elke zondagmorgen om 10.00 uur bij elkaar in de kerk op het Plein.
Er is kinderoppas voor de allerjongste kinderen, kindernevendienst voor de basisschoolleerlingen en voor de jongeren van 12 jaar en ouder is er doorgaans op de laatste zondag van de maand youth.come.
lees meer »
 
Avonddiensten Avonddiensten
Door het jaar heen zal er 2 x een (bijzondere) avonddienst worden georganiseerd.
Deze zullen tijdig via het kerkblad en de website worden gecommuniceerd.
Ook zijn er avonddiensten op bid- en dankdag, Goede Vrijdag en oudejaarsavond..
 
 
Bijzondere diensten Bijzondere diensten
Hieronder vindt u een kort overzicht van de bijzondere diensten:
* 18-09-22: Startdienst                                * 08-03-23: Bidstond (19.30 uur)
* 16-10-22: Heilig Avondmaal                      * 07-04-23: Goede Vrijdag / HA
* 02-11-22: Dankstond (19.30 uur)              * 09-04-23: Pasen
* 20-11-22: Laatste zondag kerkelijk jaar     * 18-05-23: Hemelvaartsdag (9.30 uur)
* 25-12-22: Kerst                                          * 28-05-23: Pinksteren
* 31-12-22: Oudejaarsdienst (19.00 uur)      * 09-07-23: Overstapdienst kinderen
* 29-01-23: Heilig Avondmaal                       * 16-07-23: Heilig Avondmaal
 
 
Stiltevieringen Stiltevieringen
Ter voorbereiding op het Kerstfeest houden we 4 x een stilteviering op de donderdagavonden 1, 8, 15 en 22 december 2022.
Ter voorbereiding op het Paasfeest is er in de Stille Week 5 x een stilteviering op 3, 4, 5, 6 en 8 april 2023.
Op Goede Vrijdag 7 april 2023 vieren we het Heilig Avondmaal.
 
Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal
Wij hopen  het Heilig Avondmaal te vieren op:
 • 16-10-22;
 • 29-01-23
 • 07-04-23 (Goede Vrijdag)
 • 16-07-23
In 'De Molenhof' wordt het Heilig Avondmaal gevierd op dezelfde data, telkens 's middags om 16.00 uur. Gemeenteleden die verhinderd zijn om het Avondmaal in de kerk mee te vieren, zijn hierbij ook van harte welkom.
 
lees meer »
 
Kerstsamenzangavond Kerstsamenzangavond
Met Kerst wordt er door de drie plaatselijke kerken een interkerkelijke koor- en samenzangavond georganiseerd in onze kerk op:

Zaterdagavond 24 december 2022 om 19.30 uur.
 
Jeugddiensten Jeugddiensten
De jeugddiensten worden voorbereid door de dienstdoende voorganger samen met de jeugdouderling en een aantal jongeren uit de gemeente, zoals onze youth.come (de jongeren vanaf de brugklas). 
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
De groepsindeling voor het seizoen 2022/2023 is als volgt:
 • De kinderen die op de basisschool in groep 1 t/m 4 zitten gaan eerst met hun ouders of bekenden naar de kerk. Vóór de preek gaan zij met de dienstdoende leiding naar gebouw 'De Rank' en komen vervolgens niet meer terug in de kerk.
 • Voor de kinderen die op de basisschool in groep 5 t/m 8 zitten is er kindernevendienst tijdens de preek. Aan het begin van de kerkdienst gaan de kinderen bij hun ouders of bekenden zitten. Vóór de preek gaan ze naar de consistorie en tijdens het lied na de preek komen de kinderen weer in de kerk. Op de laatste zondag van de maand is er voor deze groep geen kindernevendienst.
 • In beide groepen wordt gewerkt met vaste leidsters, die bij toerbeurt dienst doen.    
 • Met ingang van het nieuwe seizoen zal gebruikgemaakt worden van de methode: 'Bijbel Basics' van het Nederlands Bijbelgenootschap.
  De kinderen horen zo op een begrijpelijke manier een bijbelverhaal en maken vervolgens een bijpassende verwerking.
 • In de zomer- en kerstvakantie en op Hemelvaartsdag is er tijdens de preek kindernevendienst voor alle basisschoolkinderen van groep 1 t/m 8.
 • De gezamenlijke kerstviering met
  ouders en belangstellenden is dit jaar
  op 25 december 2022 (1e kerstdag)
  om 15.00 uur in de kerk.

 •  
 
Youth.come (nevendienst 12+) Youth.come (nevendienst 12+)
Voor onze 12-plussers is er de youth.come.
Ze komen bij elkaar op iedere laatste zondag van de maand, als er geen nevendienst is voor de oudste groep.
De youth.come wordt gehouden in het jeugdhonk van gebouw 'De Rank'.
De jongeren komen na de preek niet terug in de kerk.
Ook de youth.come maakt gebruik van de methode:
'Bijbel Basics' van het Nederlands Bijbelgenootschap.
De bijeenkomsten worden verzorgd door de leiding van de kindernevendienst.
 • Contactpersoon voor de kindernevendienst en de youth.come is:
  Annette van Hove-Scheele, Groot Cambrondijk 1, Vogelwaarde,
  tel. 0114-671231, e-mail: fam.vanhove@hotmail.com

 
 
Kinderoppas Kinderoppas
Tijdens de morgendiensten wordt er kindercrèche gehouden in gebouw 'De Rank'. Op het rooster staan voor elke zondagmorgen 2 (jonge) dames - onder wie altijd een volwassene - die twintig minuten van tevoren aanwezig zijn om onze kleintjes van 0 tot 4 jaar op te vangen.

Contactpersoon voor de crèche is:
Marja Westerbeke-Wolfert,
tel. 432979, e-mail: deveerhoek@gmail.com  
 
Heilige Doop Heilige Doop
Ouders die de wens hebben om hun kind te laten dopen kunnen contact opnemen met de predikant en bij diens afwezigheid met de scriba.
Vervolgens zal dan een afspraak worden gemaakt door de predikant en de wijkouderling voor één of meerdere doopbezoeken, waarbij wordt gesproken over de waarde en betekenis van de Heilige Doop voor kinderen én ouders
 
Weeksluiting 'De Molenhof' Weeksluiting 'De Molenhof'
Iedere vrijdagmiddag om 16.00 uur wordt er een weeksluiting gehouden in zaal 'Het Spiegelatelier' van verzorgingshuis 'De Molenhof'.
Voorafgaand is er vanaf 15.15 uur een kopje koffie of thee.
De weeksluitingen worden bij toerbeurt verzorgd door de plaatselijke kerken.
 
 
Huwelijksinzegening Huwelijksinzegening
Als bruidsparen een kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk in de kerk wensen en/of medewerking van de predikant daarbij vragen, dan wordt het op prijs gesteld dat ze tijdig contact opnemen met de predikant. Het is van belang om bij de vaststelling van datum en tijd van de huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis, de receptie e.d., ook de beschikbaarheid van de predikant en de reservering van de kerk te betrekken. Ter voorbereiding op de huwelijksdienst heeft de predikant enkele ontmoetingen met het bruidspaar.
 
 
Rouwdienst Rouwdienst
Voor het regelen van een kerkelijke begrafenis is het gewenst dat de familie zo spoedig mogelijk na een overlijden contact opneemt met de predikant en bij diens afwezigheid met de scriba. Zowel het kerkgebouw als gebouw 'De Rank' staan ter beschikking voor het houden van een rouwdienst.
 
 
Dienst beluisteren Dienst beluisteren
De diensten kunnen gelijktijdig en achteraf worden beluisterd en bekeken. Klik hier.
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Voor mensen die vervoer naar de kerkdienst nodig hebben is er de ophaaldienst.
Zowel gemeenteleden uit 'De Molenhof' en
het woonzorgcomplex 'Onder de Wieken', als
uit het dorp en omstreken kunnen hiervan gebruikmaken.
In het kerkblad staan de namen en telefoonnummers van de ophalers vermeld. Indien u al regelmatig gebruik maakt van de ophaaldienst wordt u automatisch opgehaald. Indien u incidenteel wenst te worden opgehaald, dan kunt u de 'ophaler van dienst' bellen, die in het kerkblad vermeld staat.
 
 
Ringleiding Ringleiding
In ons kerkgebouw is een ringleiding aanwezig. Deze ligt rondom het middenschip. Voor een optimaal resultaat neemt u het best plaats vanaf ongeveer een meter vanaf de zijkanten en verder naar het midden.
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-10-2023 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-10-2023 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 29-10-2023 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 01-11-2023 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 05-11-2023 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 12-11-2023 om 10:00
meer details

 
Hulp aan Oekraïne in oorlogstijd
Het Oost-Europacomié steunt projecten in Oekraïne. meer
 
Vrijwilligers gevraagd voor voedselkast
De voedselkast in ons dorp wordt gerund door een kleine groep vrijwlligers. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.