Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Erediensten Erediensten
De zondagse erediensten vormen het hart van het gemeenteleven. We zingen God de lof toe en eren Hem met onze gebeden. We openen de Bijbel, in geloof dat Hij ons aanspreekt. We horen van Abraham, Jakob en Mozes. Hun levens vertellen van Gods leiding, maar ook van ons afdwalen van God. We horen het evangelie, Gods blijde boodschap. Steeds is het Jezus, die in ons dat verlangen aansteekt naar zijn hemelse Vader en naar dat koninkrijk waarin het recht zegeviert en de liefde bloeit.
We bidden dat ons leven een teken is dat het evangelie leeft!


 
 
Morgendiensten Morgendiensten
Als Protestantse Gemeente komen we elke zondagmorgen om 10.00 uur bij elkaar in de kerk op het Plein.
Er is kinderoppas voor de allerjongste kinderen, kindernevendienst voor de basisschoolleerlingen en voor de jongeren van 12 jaar en ouder is er 2 xin de maand 'next level'..
 
Avonddiensten Avonddiensten
De avonddiensten staan gepland op:
* Dankdag 01-11-23; Oudjaar 31-12-23; Biddag 14-03-24 en
Goede Vrijdag 29-03-24. Daarnaast hebben wij het voornemen om tijdens het winterseizoen 2 x een bijzondere avonddienst te houden op zondagavond. Over de invulling van deze diensten zullen wij u later informeren.  

 
 
Bijzondere diensten Bijzondere diensten
Hieronder vindt u een kort overzicht van de bijzondere diensten:
* 24-09-23: Startdienst                                * 14-03-24: Bidstond (19.30 uur)
* 15-10-23: Heilig Avondmaal                      * 29-03-24: Goede Vrijdag / HA
* 01-11-23: Dankstond (19.30 uur)               * 31-03-24: Pasen
* 26-11-23: Laatste zondag kerkelijk jaar      * 09-05-24: Hemelvaartsdag (9.30 uur)
* 25-12-23: Kerst                                           * 19-05-24: Pinksteren
* 31-12-23: Oudejaarsdienst (19.00 uur)       * 30-06-24: Overstapdienst kinderen
* 04-02-24: Heilig Avondmaal                         * 07-07-24: Heilig Avondmaal
 
 
Stiltevieringen Stiltevieringen
Ter voorbereiding op het Kerst- en Paasfeest worden er, in samenwerking met de Nederlandse Gereformeerde Kerk, weer stiltevieringen georganiseerd.
Voor het Kerstfeest is dit op  7, 14 en 21 december 2023.
Voor het Paasfeest is dit op woensdag 14 februari en op 25, 26, 27, 28 en 30 maart 2024. Op Goede Vrijdag 29 maart 2024 vieren we het Heilig Avondmaal.
 
Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal
Wij hopen  het Heilig Avondmaal te vieren op:
 • 15-10-23;
 • 04-02-24
 • 29-03-24 (Goede Vrijdag)
 • 07-07-24
In 'De Molenhof' wordt het Heilig Avondmaal gevierd op dezelfde data, telkens 's middags om 16.00 uur. Gemeenteleden die verhinderd zijn om het Avondmaal in de kerk mee te vieren, zijn hierbij ook van harte welkom.
 
 
Kerstsamenzangavond Kerstsamenzangavond
Op Zondagavond 24 december 2023 (aanvang 19.30 uur) wordt er door de de drie plaatselijke kerken een interkerkelijke koor- en samenzangavond georganiseerd.

 
 
Jeugddiensten Jeugddiensten
De jeugddiensten worden voorbereid door de dienstdoende voorganger samen met de jeugdouderling en een aantal jongeren uit de gemeente, zoals onze next level groep (de jongeren vanaf de brugklas). 
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
De groepsindeling voor het seizoen 2023/2024 is als volgt:
 • De kinderen die op de basisschool in groep 1 t/m 4 zitten gaan eerst met hun ouders of bekenden naar de kerk. Vóór de preek gaan zij met de leiding naar de consistorie en komen daarna terug in de kerk.
 • Voor de kinderen die op de basisschool in groep 5 t/m 8 zitten is er kindernevendienst tijdens de preek. Aan het begin van de kerkdienst gaan de kinderen bij hun ouders of bekenden zitten. Vóór de preek gaan ze naar ‘De Rank’ en aan het eind van de dienst komen zij terug in de kerk.
 • In beide groepen wordt, bij toerbeurt, met vaste leidsters gewerkt.
 • Er wordt gebruikgemaakt van de methode: 'Bijbel Basics' van het Nederlands Bijbelgenootschap.
  De kinderen horen zo op een begrijpelijke manier een Bijbelverhaal en maken vervolgens een bijpassende verwerking.
 • In de zomer- en kerstvakantie en op Hemelvaartsdag is er tijdens de preek kindernevendienst voor alle basisschoolkinderen van groep 1 t/m 8 in de consistorie.
 • De gezamenlijke kerstviering met ouders en belangstellenden is dit jaar
  op 25 december 2023 (1e kerstdag) om 15.00 uur in de kerk.
 • Contactpersoon voor de kindernevendienst is:
  Annette van Hove-Scheele, Groot Cambrondijk 1, Vogelwaarde,
  tel. 0114-671231, e-mail: fam.vanhove@hotmail.com
 
Next Level (12+) Next Level (12+)
 • Next level is de groep jongeren van 12 tot 20 jaar.
 • De groep komt 2 x per maand samen.
 • De bijeenkomsten zijn in het jeugdhonk van gebouw 'De Rank'.
 • De jongeren komen na de preek niet terug in de kerk.
 • Er wordt gebruik gemaakt van materiaal van de PKN (Jong Protestant).
 • De bijeenkomsten worden verzorgd door een 4-tal dames uit de gemeente.
Contactpersoon voor Next level is Femke de Bat-Riemens.
 
 
Kinderoppas Kinderoppas
Tijdens de morgendiensten wordt er kindercrèche gehouden in gebouw 'De Rank'. Op het rooster staan voor elke zondagmorgen 2 (jonge) dames - onder wie altijd een volwassene - die twintig minuten van tevoren aanwezig zijn om onze kleintjes van 0 tot 4 jaar op te vangen.

Contactpersoon voor de crèche is:
Marja Westerbeke-Wolfert,
tel. 432979, e-mail: deveerhoek@gmail.com  
 
Heilige Doop Heilige Doop
Ouders die de wens hebben om hun kind te laten dopen kunnen contact opnemen met de predikant en bij diens afwezigheid met de scriba.
Vervolgens zal dan een afspraak worden gemaakt door de predikant en de wijkouderling voor één of meerdere doopbezoeken, waarbij wordt gesproken over de waarde en betekenis van de Heilige Doop voor kinderen én ouders
 
Weeksluiting 'De Molenhof' Weeksluiting 'De Molenhof'
Iedere vrijdagmiddag om 16.00 uur wordt er een weeksluiting gehouden in zaal 'Het Spiegelatelier' van verzorgingshuis 'De Molenhof'.
Voorafgaand is er vanaf 15.15 uur een kopje koffie of thee.
De weeksluitingen worden bij toerbeurt verzorgd door de plaatselijke kerken.
 
 
Huwelijksinzegening Huwelijksinzegening
Als bruidsparen een kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk in de kerk wensen en/of medewerking van de predikant daarbij vragen, dan wordt het op prijs gesteld dat ze tijdig contact opnemen met de predikant. Het is van belang om bij de vaststelling van datum en tijd van de huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis, de receptie e.d., ook de beschikbaarheid van de predikant en de reservering van de kerk te betrekken. Ter voorbereiding op de huwelijksdienst heeft de predikant enkele ontmoetingen met het bruidspaar.
 
 
Rouwdienst Rouwdienst
Voor het regelen van een kerkelijke begrafenis is het gewenst dat de familie zo spoedig mogelijk na een overlijden contact opneemt met de predikant en bij diens afwezigheid met de scriba. Zowel het kerkgebouw als gebouw 'De Rank' staan ter beschikking voor het houden van een rouwdienst.
 
 
Dienst beluisteren Dienst beluisteren
De diensten kunnen gelijktijdig en achteraf worden beluisterd en bekeken. Klik hier.
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Voor mensen die vervoer naar de kerkdienst nodig hebben is er de ophaaldienst.
Zowel gemeenteleden uit 'De Molenhof' en
het woonzorgcomplex 'Onder de Wieken', als
uit het dorp en omstreken kunnen hiervan gebruikmaken.
In het kerkblad staan de namen en telefoonnummers van de ophalers vermeld. Indien u al regelmatig gebruik maakt van de ophaaldienst wordt u automatisch opgehaald. Indien u incidenteel wenst te worden opgehaald, dan kunt u de 'ophaler van dienst' bellen, die in het kerkblad vermeld staat.
 
 
Ringleiding Ringleiding
In ons kerkgebouw is een ringleiding aanwezig. Deze ligt rondom het middenschip. Voor een optimaal resultaat neemt u het best plaats vanaf ongeveer een meter vanaf de zijkanten en verder naar het midden.
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

 
voedselkast
De voedselkast in ons dorp is weer in bedrijf. meer
 
Hulp aan Oekraïne in oorlogstijd
Het Oost-Europacomié steunt projecten in Oekraïne. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.