Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Pastoraat Pastoraat
Pastoraat betekent letterlijk herderlijke zorg. Het is het hebben van een open oor en hart voor de ander. Een naaste zijn voor elkaar. Echt luisteren en meeleven vraagt inzet. In de gemeente mogen we elkaar bemoedigen en opbouwen in Christus' Naam. Dit is een taak voor alle gemeenteleden.
Daarnaast zijn er de predikant, de ouderlingen en wijkbezoekers voor het regelmatige bezoekwerk door heel de gemeente heen.
 
 
Kroonjarigen en huwelijksjubilea Kroonjarigen en huwelijksjubilea
Bij gemeenteleden die een kroonjaar van 80 of 85 jaar hebben te vieren, komt de wijkouderling of wijkbezoeker langs en bij een kroonjaar vanaf 90 jaar de predikant.
Bij een huwelijksjubileum van 40 en 45 jaar bezoekt de wijkouderling of wijkbezoeker het jubilerende echtpaar en vanaf 50 jaar de predikant.
In principe gaan we ervan uit dat we als gemeenteleden met elkaars 'lief en leed' meeleven en via het kerkblad daar ook ruchtbaarheid aan geven. Mocht u er absoluut geen prijs op stellen dat uw naam in het kerkblad vermeld wordt, dan vragen wij u dit tijdig door te geven aan de predikant of de scriba.
 
Opname in ziekenhuis of verzorgingshuis Opname in ziekenhuis of verzorgingshuis

Indien u wordt opgenomen in het ziekenhuis dient u, als u bezoek van de predikant of ouderling op prijs stelt, dit aan ons door te geven. Als kerkenraad worden wij hier namelijk niet automatisch over geïnformeerd. Uiteraard kunt u de predikant of uw wijkouderling ook al vóór de opname bellen.
Ook indien u in een ander ziekenhuis dan in Terneuzen wordt opgenomen, of hier vandaan overgeplaatst wordt naar een andere instelling, dan dient u (of uw familie/bekenden), als u bezoek van de predikant of ouderling op prijs stelt, dit altijd aan ons te laten weten.
Wordt u voor langere tijd opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis buiten Zaamslag, dan vindt automatisch (zowel burgerlijk, als kerkelijk) overschrijving plaats naar die gemeente. In principe vindt de pastorale zorg dan door die kerkelijke gemeente of instellingspredikant plaats. Indien u dit anders wenst, dan vragen wij u om dit aan ons door te geven.
 
 
Bord 'meeleven' Bord 'meeleven'
Graag maken wij u erop attent dat er achter in de kerk een bord is geplaatst met kaartjes van mensen die ziek zijn, aan huis gebonden zijn, of anderszins wel een blijk van medeleven kunnen gebruiken. Het doet mensen goed te ervaren dat er een biddende en met hen meelevende gemeente rondom hen staat!
Loopt u van tijd tot tijd ook eens langs het bord en neemt u een kaartje mee?
 
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-08-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 18-08-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 25-08-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 01-09-2024 om 10:00
meer details

 
voedselkast
De voedselkast in ons dorp is weer in bedrijf. meer
 
Hulp aan Oekraïne in oorlogstijd
Het Oost-Europacomié steunt projecten in Oekraïne. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.