Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Het college bestaat uit 5 personen en is o.a. verantwoordelijk voor het beheer van de kerkelijke gelden, de roerende en onroerende goederen, de gebouwen en de ledenadministratie. Op dit moment is er 1 vacature in het college.

Het college wordt gevormd door:
 
Dhr. M.J. Hamelink,
Polderstraat 24,
tel. 432063
 
voorzitter
aanspreekpunt voor kerktelefoon, ledenadministratie en beamer.
Dhr. A. Scheele,
Steenovens 14A, t
el. 563188 / 06-1040055 
secretaris
aanspreekpunt voor sleutelbeheer.
   
Mevr. C.H. Kalisvaart-Dekker, Aandijkseweg 6,
tel. 432123
 
penningmeester en afgevaardigde naar moderamen
Dhr. D. Dieleman,
Terneuzensestraat 79,
tel. 431470
 
afgevaardigde naar dorpsraad
Dhr. J. de Feijter,
Oude Zeedijk 37,
tel. 06-27741032
onderhoud gebouwen

Financiële administratie kerkrentmeesters
De betalingen worden verzorgd door de penningmeester. Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL73INGB0000535116 of NL52RBRB0678520402 t.n.v. Protestantse Gemeente Zaamslag

Ledenadministratie
Om onze ledenadministratie op orde te houden is het van groot belang dat wij mutaties die hiermee te maken hebben tijdig doorkrijgen. Dit gebeurt niet automatisch. Wij vragen u dringend om adreswijzigingen, overlijdensberichten, geboortes, huwelijken e.d. altijd schriftelijk door te geven aan de scriba:
Dhr. P. van Es, Puntstraat 37, 4543 CW Zaamslag, tel. 432057.

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar in zakjes van 20 à 1,00 = € 20,00.  De munten kunnen besteld worden door een bedrag van € 20,00 of een veelvoud hiervan over te maken op onderstaande rekening. Indien u voor de eerste keer munten bestelt, dan vragen wij u om in de omschrijving van de overboeking uw adres te vermelden. Na storting worden de collectemunten altijd bij u bezorgd. Voor gemeenteleden van buiten de dorpskern liggen de bestelde munten op de eerstvolgende zondag nadat geld overgemaakt is op de bankrekening, gereed in de consistoriekamer. U kunt ze daar dan direct na de dienst ophalen.  

IBAN: NL33RBRB0697334864  t.n.v.
Protestantse Gemeente Zaamslag, inzake collectemunten.
Contactpersoon voor de collectemunten is:

Mw. L.A. van Reewijk-Hamelink, Polderstraat 7. 
Tel. 06-49760523. e-mail: @

Giften en ANBI
Giften aan onze gemeente zijn, indien u hiervoor in aanmerking komt, aftrekbaar bij uw aangifte Inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 2014 kunt u onder het huidige belastingregime via een onderhandse akte, mits u dit minimaal voor 5 jaar vastlegt, elke euro volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting. Indien u hier gebruik van wenst te maken, heeft u voor deze giften/schenkingen niet meer te maken met een drempel bij de giftenaftrek en een notariële akte is eveneens niet meer persé nodig!
Voor nadere informatie kunt u terecht bij mevr.C.H. Kalisvaart-Dekker,
tel. 06-12341660.

Verjaardagsfonds

Gemeenteleden vanaf 20 jaar ontvangen ter gelegenheid van hun verjaardag een felicitatie namens de kerk met het verzoek om een bijdrage. De opbrengst van het verjaardagfonds is dit jaar bestemd voor de restauratie van de blaasbalgen in het orgel.
Giften zijn welkom op IBAN: NL52 RBRB 0678 5204 02

Contactpersoon voor het verjaardagsfonds is mevr. L.M. van Arenthals-Verbrugge, Polderstraat 38, tel. 431592.

Verenigingsgebouw 'De Rank'
De kerkrentmeesters beheren verenigingsgebouw 'De Rank'. Verhuur is beperkt mogelijk.
Voor nadere informatie over deze mogelijkheid kunt u terecht bij dhr. P. Verpoorte, Terneuzensestraat 35, tel. 432108.

 
terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-08-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 18-08-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 25-08-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 01-09-2024 om 10:00
meer details

 
voedselkast
De voedselkast in ons dorp is weer in bedrijf. meer
 
Hulp aan Oekraïne in oorlogstijd
Het Oost-Europacomié steunt projecten in Oekraïne. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.