Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Diaconie Diaconie

Het college bestaat uit 5 personen en is verantwoordelijk voor een groot aantal zaken die te maken hebben met de dienst aan de naaste.

De taakverdeling is als volgt:

Dhr. B.I. de Leeuw, Plein 6, tel. 431251, e-mail.
        voorzitter, afgevaardigde naar Generale Synode en lid moderamen.


Dhr. M. van Reeuwijk, Polderstraat 7, e-mail
secretaris.
 
Mevr. C.E. van Fraeijenhove-Verpoorte, Voorburcht 11, tel. 432439, e-mail
penningmeester en afgevaardigde hulpkring
 
Mevr. P.K. Sijs-Moeliker, Ridder Robertstraat 1, tel. 431771, e-mail
afgevaardigede diaconaal werkverband en overleg van de plaatselijke diaconieën, contactpersoon Lukas-kastjes, bloemendienst, kerstactie en Kerk en Keuken.
 
Dhr. M. de Bat, Koepoortstraat, Zaamslag, tel. e-mail

Contactadres/secretariaat College van Diakenen:
Polderstraat 7, 4543 AA Zaamslag. e-mail
tel. 432293, e-mail.

 
Financiële administratie Diaconie
De betalingen worden verzorgd door de penningmeester.
Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL85RBRB0692636897
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Zaamslag,


Kerkradio en opnamen kerkdiensten
Wie (tijdelijk) niet naar de kerk kan komen, kan gebruikmaken van de kerkradio via internet of via een zogenaamd 'lukas'-kastje (een luisterkastje). De liturgie is te downloaden via onze website. Ook opnamen van bijzondere diensten (doop, huwelijk, begrafenis e.d.) kunnen worden verzorgd.
 
Contactpersoon voor de kerkradio en opnamen is:
Dhr. M.J. Hamelink, tel. 432063, e-mail
Contactpersoon voor de bezorging van de
liturgieën voor de luisteraars is:
Dhr. M.J. van der Hooft, tel. 431647,
e-mail:

HULPKRING
Naast het pastoraat dat verzorgd wordt door predikant, ouderlingen en wijkbezoekers, is er ook een hulpkring werkzaam. Namens de kerk bezoeken de medewerk(st)ers regelmatig ouderen in onze gemeente. Ook bezoeken zij de jarigen vanaf 80 jaar..
 
Contactpersoon voor de hulpkring is: Mw. C.E. van Fraeijenhove-Verpoorte, Voorburcht 11, tel. 432439, e-mail
 
KERK EN KEUKEN

Lekker eten én andere mensen ontmoeten?
Op de derde donderdag van de maand bieden we u in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en met hulp van een enthousiast team vrijwilligers, een maaltijd aan in 'De Rank'.
Deze maaltijd is bestemd voor mensen die niet elke dag in de gelegenheid zijn samen een maaltijd te gebruiken. De maaltijd vangt aan om 17.30 uur, maar men wordt reeds om 17.00 uur verwacht voor een hapje en een drankje. Er wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd (€ 5,00).
Heeft u geen vervoer, dan kunt u dat melden wanneer u zich opgeeft voor de maaltijd bij één van de diakenen. De kosten voor het vervoer bedragen € 1,00.
 
Contactpersoon voor de maaltijden is: Mevr. P.K. Sijs-Moeliker, Ridder Robertstraat 1, tel. 431771, e-mail
 
 
BLOEMENDIENST

De bloemendienst wordt verzorgd door de diaconie. Kroonjarigen vanaf 80 jaar en echtparen die een huwelijksjubileum (vanaf 40 jaar) te vieren hebben, ontvangen een bloemstukje.
Daarnaast staan er elke zondag bloemen in de kerk die na afloop van de eredienst, als teken van medeleven naar een gemeentelid, thuis of in het ziekenhuis, worden gebracht.
De bloemen in de kerk worden geschikt door:
mevr. R. Dees-de Vos, tel. 431513
mevr. J. Verpoorte-Scheele, tel. 432108  
mevr. N. Hamelink-Geijsels, tel. 432280
Wil men tijdens een bijzondere dienst bloemen in de kerk, dan kan men met één van hen contact opnemen.
 
Contactpersoon voor de bloemendienst is: 
Mevr. P.K. Sijs-Moeliker, Ridder Robertstraat 1, tel. 431771, e-mail
 
terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

 
voedselkast
De voedselkast in ons dorp is weer in bedrijf. meer
 
Hulp aan Oekraïne in oorlogstijd
Het Oost-Europacomié steunt projecten in Oekraïne. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.