Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Rondom de diensten Rondom de diensten

Erediensten
De zondagse erediensten vormen het hart van het gemeenteleven. Want de kerk toont haar ware gezicht als ze luistert naar de Bijbel. Daar hoort ze haar verhaal, het echte verhaal over wie ze is. In de kerk worden we luisterend omringd door Abraham, Mozes, Elia, Jesaja... In hun en ons midden staat Jezus Christus. Hij spreekt. Want Hij leeft. En Hij heeft het over ons.

 
Morgendiensten Morgendiensten

In de zondagmorgendiensten volgen we het Oecumenisch Leesrooster. Wie het Dienstboek van de Protestantse Kerk (Schrift, Maaltijd en Gebed) bezit, kan het daar vinden ('Gemeenschappelijk leesrooster', blz. 1199). Het is een driejarige cyclus. In jaar A wordt het Matteüsevangelie gevolgd, in jaar B Marcus en in jaar C Lucas. In het najaar van 2016 lezen we nog in het C-jaar. Vanaf de eerste zondag van Advent, 27 november 2016, beginnen de lezingen uit het A-jaar.
 

lees meer »
 
Avonddiensten Avonddiensten

Komend winterseizoen zullen er 7 avonddiensten gehouden worden.
In 2 daarvan hopen we ook de Maaltijd des Heren te vieren. Er is dit jaar geen verbindend thema. Wel is elke avonddienst gericht op een onderwerp.
18-09-16:   avondgebed ter afsluiting van de startzondag
30-10-16:   avonddienst gewijd aan Hervormingsdag
27-11-16:   avonddienst gewijd aan Advent / HA
29-01-17:   avonddienst gewijd aan 'Jezus en de tempel in Jeruzalem'
26-02-17:   avonddienst gewijd aan 'Zal ik vasten?'/ HA     
26-03-17:   avonddienst gewijd aan 'Moederschap'
30-04-17:   avonddienst gewijd aan 'Bevrijdingsdag'
Ook zijn er avonddiensten op bid- en dankdag, op Goede Vrijdag en op oudejaarsavond.
 

 
Bijzondere diensten Bijzondere diensten

Hieronder treft u een kort overzicht van de bijzondere diensten:

 

lees meer »
 
Jeugddiensten Jeugddiensten

De jeugddiensten worden voorbereid door de dienstdoende voorganger samen met een aantal jongeren uit de gemeente.


Het komende seizoen staan de volgende jeugddiensten op het rooster:
06-11-16 met als voorganger dhr. A. Slabbekoorn.
12-02-17 met als voorganger ds. G. de Lang.
 

 
Stiltevieringen Stiltevieringen

Wat een geweldige ontdekking is dat in ons gemeenteleven: dat we samen stil kunnen zijn bij het Woord dat spreekt en dat we samen de lof kunnen zingen van de heilige Naam van God.
Ter voorbereiding op het Kerstfeest houden we 4x een stilteviering op de dinsdagavonden 29 november en 6, 13 en 20 december 2016.
Ter voorbereiding op het Paasfeest is er 5x een stilteviering in de Stille Week: 10, 11, 12, 13 en 15 april 2017.
Op Goede Vrijdag 14 april 2017 vieren we het Heilig Avondmaal.
 

 
Kerstsamenzangavond Kerstsamenzangavond

Met Kerst wordt er door de drie plaatselijke kerken een interkerkelijke koor- en samenzangavond georganiseerd in onze kerk op:
Woensdagavond 24 december 2016 om 19.30 uur.

 
Heilige Doop Heilige Doop

Ouders die de wens hebben om hun kind te laten dopen kunnen contact opnemen met de predikant. Vervolgens zal dan een afspraak worden gemaakt door de predikant en de wijkouderling voor één of meerdere doopbezoeken, waarbij wordt gesproken over de waarde en betekenis van de Heilige Doop voor kinderen én ouders.            
 

 
Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal

Wij hopen  het Heilig Avondmaal te vieren op:
23-10-16 (morgendienst); 27-11-16 (avonddienst);
22-01-17 (morgendienst); 26-02-17 (avonddienst);
14-04-17 (Goede Vrijdag) en 02-07-17 (morgendienst).
In 'De Molenhof' wordt het Heilig Avondmaal gevierd op 23-10-16; 22-01-17; 14-04-17 en 02-07-17, aanvang 's middags om 16.00 uur. Gemeenteleden die verhinderd zijn om het Avondmaal in de kerk mee te vieren, zijn hierbij ook van harte welkom.
 

lees meer »
 
Weeksluiting 'De Molenhof' Weeksluiting 'De Molenhof'

Iedere vrijdagavond om 19.00 uur wordt er een weeksluiting gehouden in zaal 'Het Stropievat' van verzorgingshuis 'De Molenhof'.
De weeksluitingen worden bij toerbeurt verzorgd door de plaatselijke kerken.

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De groepsindeling voor het seizoen 2016/2017 is als volgt:
De kinderen die op de basisschool in groep 1 t/m 5 zitten gaan eerst met hun ouders of bekenden naar de kerk. Onder het voorspel van het lied vóór de preek gaan zij met de dienstdoende leiding naar gebouw
'De Rank' en komen vervolgens niet meer terug in de kerk.
Voor de kinderen die op de basisschool in groep 6 t/m 8 zitten is er kindernevendienst tijdens de preek. Aan het begin van de kerkdienst gaan de kinderen bij hun ouders of bekenden zitten. Onder het voorspel van het lied vóór de preek gaan ze naar de consistorie en tijdens het lied na de preek komen de kinderen weer in de kerk. Op de laatste zondag van de maand is er voor deze groep geen kindernevendienst.
In beide groepen wordt gewerkt met vaste leidsters, die bij toerbeurt dienst doen.
Er wordt gebruikgemaakt van de methode 'Vertel Het Maar'.  
De kinderen horen zo op een begrijpelijke manier een bijbelverhaal en maken vervolgens een bijpassende verwerking.
In de zomer- en kerstvakantie en op Hemelvaartsdag is er tijdens de preek kindernevendienst voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.                                 Kerstviering 2015
De gezamenlijke kerstviering met ouders en belangstellenden is dit jaar op 25 december 2016 (1e kerstdag) om 15.00 uur in de kerk.
Contactpersoon  voor de kindernevendienst is:
Annette van Hove-Scheele, Groot Cambrondijk 1, Vogelwaarde,
tel. 0114-671231, e-mail:

lees meer »
 
Kinderoppas Kinderoppas

Tijdens de morgendiensten wordt er kindercrèche      gehouden in gebouw 'De Rank' aan de Zaagstraat.
Op het rooster staan voor elke zondagmorgen 2 (jonge) dames - onder wie altijd een volwassene - die twintig minuten van tevoren aanwezig zijn om onze kleintjes
van 0 tot 4 jaar op te vangen.
Contactpersoon voor de crèche is:
Laura Muller-Deij, Gladiolenlaan 23, Hoek
tel. 0115-442884, e-mail:

 
Huwelijksinzegening Huwelijksinzegening

Als bruidsparen een kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk in de kerk wensen en/of medewerking van de predikant daarbij vragen, dan wordt het op prijs gesteld dat ze tijdig contact opnemen met de predikant.
Het is van belang om bij de vaststelling van datum en tijd van de huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis, de receptie e.d., ook de beschikbaarheid van de predikant en de reservering van de kerk te betrekken. Ter voorbereiding op de huwelijksdienst heeft de predikant enkele
ontmoetingen met het bruidspaar.

 

 
Rouwdienst Rouwdienst

Voor het regelen van een kerkelijke begrafenis is het gewenst dat de familie zo spoedig mogelijk na een overlijden contact opneemt met de predikant.
Bij afwezigheid van de predikant is de scriba het aanspreekpunt. Zowel het kerkgebouw als gebouw 'De Rank' staan ter beschikking voor het houden van een rouwdienst.
 

 
Dienst beluisteren Dienst beluisteren

De diensten kunnen gelijktijdig en achteraf worden beluisterd. Klik hier.

 
Ophaaldienst Ophaaldienst

Voor mensen die vervoer naar de kerkdienst nodig hebben is er de ophaaldienst. Zowel gemeenteleden uit 'De Molenhof', het woonzorgcomplex 'Onder de Wieken', als uit het dorp en omstreken kunnen hiervan gebruikmaken.
In het kerkblad staan de namen en telefoonnummers van de ophalers vermeld. Indien u al regelmatig gebruik maakt van de ophaaldienst dan wordt u automatisch opgehaald. Indien u incidenteel wenst te worden opgehaald, dan kunt u de 'ophaler van dienst' bellen, welke in het kerkblad vermeld staat.

 
Ringleiding Ringleiding

In ons kerkgebouw is een ringleiding aanwezig. Deze ligt rondom het middenschip. Voor een optimaal resultaat neemt u het best plaats vanaf ongeveer een meter vanaf de zijkanten en verder naar het midden.

 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 30-07-2017 om 10:00
meer details

Kerk en keuken
datum en tijdstip 17-08-2017 om 17:30
meer details

Kerk en keuken
datum en tijdstip 21-09-2017 om 17:30
meer details

 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Op 25 mei, Hemelvaartsdag, waren heel wat mensen al vroeg uit de veren voor een wandeltocht op de nuchtere maag. meer
 
Van Vrouw tot Vrouw
De zomervakantie moet nog beginnen, maar plannen voor het nieuwe seizoen zijn er al. Meer weten? Klik hier.
 
Heel Zaamslag bakte

  meer
 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open. meer
 
Doopjurkententoonstelling
Inmiddels meer dan alleen maar een mooi scrabblewoord: de tentoonstelling is een feit! meer
 
Regio-avond Open Doors

Regio-avond (6maart): Binal uit India spreekt: 'Hoe behouden christenvrouwen in India hun geloof?'
Verder: nieuws over 'Heel Zaamslag bakt' (20 mei) en de nieuwe datum voor de 'Walk': 9 september. meer
 
Seniorenreis 2017

Van zaterdag 9 september tot en met 16 september is er weer de jaarlijkse seniorenreis. Op veler verzoek gaan wij naar Valkenburg, waar wij weer verblijven in hotel Grand Monopole.

  meer
 
Stichting Present

'Makelaar in vrijwilligerswerk' noemt de Stichting Present zichzelf. 'Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden'.
  meer
 
Bewust beleven
U heeft ze misschien al gezien of meegenomen uit de kerk: de 'gekleurde brieven' met een toelichting op een aspect van de eredienst. Meer hierover vindt u hier.
 
Startweekend 2016
'Zullen we met zijn allen onder de stoelen kruipen als we straks thuiskomen?' zei iemand in de bus op de terugreis van het domein Puyenbroek in Wachtebeke. Inderdaad, het had iets van een schoolreisje.
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.