Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Bijbelgesprekskring Bijbelgesprekskring

Deze kring heeft al jaren een vaste plaats in het gemeenteleven in Zaamslag. Dat betekent ook dat er sprake is van 'een vaste club'. Ook námens die vaste club mag ik een hartelijk welkom uitspreken aan wie overweegt om mee te doen. De Bijbelgesprekskring is er voor iedereen die de Bijbel beter wil leren kennen. Er zijn geen leeftijdsgrenzen. Integendeel, we hopen op en mix van jong en oud.
Om ervoor te zorgen dat iedereen tussen de bijeenkomsten door ook thuis bezig kan zijn met het onderwerp, heb ik gekozen voor een boek. En om de kringen in de gemeente dit jaar ook een beetje te ‘stroomlijnen’ is de keuze gevallen op een schrijver van wie de Leeskring (zie hieronder) een ánder boek leest.
Op de Bijbelgesprekskring gaan we het tweede gedeelte van het boek
'Hoe God koning werd: De kerk van het evangelie herontdekt' lezen, geschreven door Tom Wright. In het ‘Woord vooraf’ schrijft hij:
In de kern van het christelijke geloof en de geloofspraktijk waarmee ik vertrouwd ben, schuilt een fundamenteel probleem (…): we zijn allemaal vergeten waar het in de vier evangeliën om gaat.
(…) De vraag is niet alleen maar: Kunnen we leren de evangeliën op een betere manier te interpreteren, meer in overeenstemming met wat de bedoeling is geweest van de oorspronkelijke schrijvers? De vraag is ook: Kunnen we zodoende een nieuwe visie op Gods missie in de wereld ontdekken in en door Jezus, en vervolgens – nu(!) – in en door zijn volgelingen?

De Bijbelgesprekskring komt bijeen op maandagavond van 19.45 uur tot 21.30 uur in gebouw 'De Rank'. Vanaf 19.30 uur is er koffie.
 
De volgende data zijn gepland:
18 september, 16 oktober en 13 november 2017 en
15 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april 2018.
Op 14 mei 2018 wordt afgesloten met een filmavond die
voor iedereen vrij toegankelijk is.
 
De Bijbelgesprekskring wordt geleid door Ds. G. de Lang.

 
Doopproject 'Een verlangen naar meer' Doopproject 'Een verlangen naar meer'

Je hebt je kind laten dopen.
Het was een mooie dienst.
Je bent trots en blij.
Maar dan…
 
In mei 2016 konden ouders die in de afgelopen paar jaar een kind hebben laten dopen kennis maken met een bijzonder project: 'Een verlangen naar meer'. Het is bedacht en beschreven door
Ds. Egbert Veen om ouders verder op weg te helpen rond vragen als:
"Wat betekent de Doop van ons kind?" en
"Wat betekent het voor mijzelf dat ik gedoopt ben?"
We doen dit project samen met onze protestantse zustergemeenten in Axel en Terneuzen. Het hele project beslaat een periode van 4 jaar.
Per seizoen staan er 4 maandagavonden gepland.


Data: 30 oktober; 20 november 2017; 22 januari en 26 februari 2018.
Op zondag 18 maart 2018 is er een afsluitende bijeenkomst.

Er heeft zich al een groep deelnemers gevormd, maar instappen kan nog gemakkelijk. Dus nodigen we alle ouders die nog niet zijn komen kijken graag uit alsnog mee te komen doen.
 
De leiding van het project berust bij jeugdwerker Leontien Slabbekoorn-
de Muijnck, ds. De Lang en een team uit de drie deelnemende gemeenten.
 
Informatie en opgave bij: Leontien Slabbekoorn-de Muijnck
(tel. 06-20804451, e-mail en
ds. De Lang (tel. 850660, e-mail

 
Bijbelstudiekring 'Van vrouw tot vrouw' Bijbelstudiekring 'Van vrouw tot vrouw'

De werkgroep kijkt terug op een bijzonder inspirerend jaar met mooie gesprekken Van Vrouw tot Vrouw. Wilt u de Bijbelstudies nog eens terug lezen? Achter in onze kerk liggen nog enkele exemplaren van de gebundelde Bijbelstudies over een aantal vrouwenlevens uit de Bijbel.
 
Vooruitblikkend naar het nieuwe seizoen kunnen wij u melden dat we in september van start hopen te gaan met een nieuwe serie onder de titel: Habakuk; geloven tegen wil en dank. Aan de orde zullen dingen komen als: vrijmoedigheid, Wie is je God, beproeving en geduld en last but not least: het en toch van het geloof. Iets dat voor mij persoonlijk veel is gaan betekenen.
 
Jeugdwerker Leontien Slabbekoorn (verbonden aan de Protestantse Gemeente Terneuzen) zal  bij de eerste Bijbelstudies in ons midden zijn om ons in te wijden in de kunst van het Bible Journaling. Op dit moment zijn veel vrouwen hier mee bezig. Het is een creatieve manier van Bijbellezen door middel van schrijven, tekenen, schilderen, handletteren en plakken in je bijbel. Door een tekst creatief vorm te geven verwerk je de woorden op een andere manier dan wanneer je de tekst alleen leest. Veel biblejournalers hebben ontdekt hoe verrijkend het kan zijn om Bijbelteksten te verbeelden.
 
Het spreekt vanzelf dat alle vrouwen (jong en oud!) van harte welkom zijn. Nog nooit geweest en toch benieuwd? Loop gewoon eens binnen. Samen, zingen, luisteren en praten over het geloof in een ongedwongen sfeer en nog vlakbij ook!
 
De volgende data zijn gepland:
woensdagmorgen
20 september/ 18 oktober/ 15 november 2017 (9.30 – 11.30 uur)          
donderdagavond
11 januari/ 8 februari/ 15 maart 2018 (19.30 uur -21.30 uur)
 
Plaats: De 'Poortzaal' van gebouw 'De Rank'
 
 
De Bijbelstudies zullen worden geleid door Diet de Lang-Verhagen,
tel. 0115-850660, e-mail:
  

 

 
Ouderencontactmiddagen Ouderencontactmiddagen

In 'De Molenhof' vormt de Ouderen Contact Middag een vertrouwd onderdeel van de activiteiten. Deze bijeenkomsten staan open voor alle Zaamslagse ouderen. Vaste onderdelen vormen het zingen van een paar bekende geestelijke liederen en het samen bespreken van een stukje uit de Bijbel of een bepaald onderwerp.
De Ouderen Contact Middagen vinden komend seizoen plaats op de woensdagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur in 'Het Spiegelatelier'.
De volgende data staan gepland:
20 september, 18 oktober en 15 november 2017 en
17 januari, 14 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei 2018.
 
De ouderencontactmiddagen worden geleid door Ds. G. de Lang.

 
Mannenontbijt Mannenontbijt

Gezien de belangstelling in voorgaande jaren, zullen er ook dit jaar weer 4 mannenontbijten worden georganiseerd. Het mannenontbijt voorziet in een behoefte. Door verschillende sprekers zullen weer verschillende thema's aan de orde worden gesteld.
 
 De volgende data zijn gepland:   23 september en 25 november 2017 en
                                                    27 januari en 24 maart 2018
 
Plaats en tijd: 'De Rank' (Poortzaal), van 7.45 - 9.30 uur.
 
Contactpersoon voor het mannenontbijt is:
dhr. J. Goudzwaard, tel. 432145, e-mail:

 
Kring 'Jongeren onder elkaar' Kring 'Jongeren onder elkaar'

Het is alweer ruim een jaar geleden dat de kring 'Jongeren onder elkaar' van start is gegaan. We werken met het boekje 'Levenslessen met Max Lucado, Gods open armen'. De bijeenkomsten zijn wisselend bij de deelnemers thuis. Dit zorgt voor een gezellige en open sfeer. Ben je tussen de 18 en ca. 30 jaar, dan ben je van harte welkom. Graag vragen we om je belangstelling en/of komst dan even door te geven via onderstaande contactadressen. 
De eerste bijeenkomst is op:       
2 September 2017, waarbij we gezamenlijk gaan barbecueën. Verdere data (1 x per maand) worden in onderling overleg afgesproken.
 
Contactpersonen voor deze kring zijn:
Jan Peter van Gaalen, Rapenburg 6, Vogelwaarde,
tel. 06-55956885, e-mail:
Daan van Driel, Archimedesstraat 11, Terneuzen,
tel. 06-29198768, e-mail:
 

 
Emmaüskring Emmaüskring

Er wordt ook dit jaar weer een after-alphakring georganiseerd.
 
De kring wordt gehouden bij de fam. Den Hamer,
Ridder Robertstraat 13 (tel. 431813) en begint op dinsdagavond 19 september 2017 om 19.30 uur.
De vervolgdata zijn voorlopig: 26 september;
10 en 24 oktober 2017.
Er wordt gebruikgemaakt van het boekje:
'De hoop die in ons leeft' met de eerste
brief van Petrus.
De kring komt twee keer per maand samen.
De avonden begint met koffie/thee en worden om
ca. 21.30 uur afgesloten.
Iedereen is van harte welkom!
 
 

 
Gebedskringen Gebedskringen

Elke maandagmiddag om 14.30 uur en iedere dinsdagmorgen om 10.00 uur is er gebedskring. De maandagmiddagkring komt bij elkaar bij Lenie de Braal, Gerard v.d. Nissestraat 49 en de dinsdagmorgenkring komt wisselend bij één van de deelnemers samen.
De kring begint met koffiedrinken en even bijpraten. Eén persoon heeft een bijbelgedeelte en enkele liederen uitgezocht. Samen wordt er gesproken over het bijbelgedeelte en worden de gebedspunten naar voren gebracht.
Er wordt voorbede gedaan voor de gemeente, de voorgangers en andere personen en onderwerpen waar die middag of morgen speciaal aandacht voor wordt gevraagd. Iedereen is van harte welkom!
 
Contactpersonen voor de gebedskringen zijn:
Mevr. M.M.H. den Hamer-Blijleven (maandagmiddaggroep),
tel. 431813, e-mail:
Mevr. A. Goudzwaard-Mostert (dinsdagmorgengroep),
tel. 432145, e-mail:

 
Inn gebed Inn gebed

Iedere woensdagmiddag zetten we de deuren van onze kerk een uurtje open.
Voor iedereen die er behoefte aan heeft even samen koffie te drinken en een praatje te maken. Vandaar het woordje inn (het Engelse woord voor herberg).
En voor iedereen die mee wil helpen om ons dorp Zaamslag in gebed bij God te brengen.
Inn Gebed wordt gedragen door een team van vrijwilligers.
De predikant probeert zoveel mogelijk er elke week te zijn.
Kom eens langs voor een keertje. Of kijk eens om je heen: zou dit niet iets zijn voor iemand in je omgeving? En ook als je zelf niet komt… je kunt ook thuis voor Zaamslag bidden.
Zet dat gebed in het midden van je huis.
Net zoals de kerk in het midden van het dorp staat.
 
 

 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 19-08-2018 om 10:00
meer details

Rondleiding ZAGRAS
datum en tijdstip 01-09-2018 om 13:30
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 13-09-2018 om 19.30 uur
meer details

 
Startzondag 2017


'Kerkproeverij' luidde het thema van de startzondag op 17 september. meer
 
Heel Zaamslag bakte

  meer
 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open. meer
 
Stichting Present

'Makelaar in vrijwilligerswerk' noemt de Stichting Present zichzelf. 'Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden'.
  meer
 
Bewust beleven
U heeft ze misschien al gezien of meegenomen uit de kerk: de 'gekleurde brieven' met een toelichting op een aspect van de eredienst. Meer hierover vindt u hier.
 
Langs het kerkpad van mijn vader

Tentoonstelling 'Langs het kerkpad van mijn vader'. Wie heeft materiaal?
  meer
 
Reformatieherdenking
500 jaar Reformatie

Ook in ons dorp herdachten wij 500 jaar Reformatie meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.