Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Diaconie Diaconie


Het college van diakenen is verantwoordelijk voor een groot aantal zaken die te maken hebben met de dienst aan de naaste.
Het college bestaat uit 6 personen met de volgende taakverdeling:

Dhr. M.L. Jasperse, Polderstraat 45, tel. 431773

voorzitter, afgevaardigde naar de classis en het overleg van de plaatselijke diaconieën en het Interkerkelijk Diaconaal Overleg

Mevr. J.M. Simons-de Putter, In de bogerd 11, tel. 432293
secretaris en afgevaardigde naar het overleg van de plaatselijke diaconieën
 
Dhr. M.J. van der Hooft, G. v.d. Nissestraat 69, tel. 431647
penningmeester, contactpersoon bloemendienst, kerstacties, kerkradio(Lukas) en bezorging liturgieën
 
Dhr. D. van Driel, Archimedesstraat 11, Terneuzen, tel. 06-29198766
afgevaardigde naar Diaconaal Werkverband en afgevaardigde voedselbank
 
Mevr. M.S. van Doorn-de Bruijne, In de bogerd 20, tel. 432401
afgevaardigde naar Zendings- en evangelisatiecommissie, Diaconaal Werkverband en hulpkring
 
Dhr. J. den Hamer, Leeghwaterstraat 3, Hulst, tel. 0114-630286
vice-voorzitter, afgevaardigde naar Oost-Europa Comité en Jeugdraad
 
Dhr. B.I. de Leeuw, Plein 6, tel. 431251,
diaken met bijzondere opdracht: afgevaardigde namens de classis Zeeuws-Vlaanderen naar de Generale Synode

Contactadres/secretariaat College van Diakenen:
In de bogerd 11, Zaamslag
tel. 432293
e-mail:

 
Financiële administratie Diaconie
De betalingen worden verzorgd door de penningmeester.
Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL85RBRB0692636897
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Zaamslag,


Kerkradio en opnamen kerkdiensten
Wie (tijdelijk) niet naar de kerk kan komen, kan gebruikmaken van de kerkradio via internet of via een zogenaamd 'lukas'-kastje (een luisterkastje). De liturgie is te downloaden via onze website. Ook opnamen van bijzondere diensten (doop, huwelijk, begrafenis e.d.) kunnen worden verzorgd.
 
Contactpersoon voor de kerkradio en opnamen is:
Dhr. J.F.C. de Bree, tel. 432226,
e-mail:
Contactpersoon voor de bezorging van de
liturgieën voor de luisteraars is:
Dhr. M.J. van der Hooft, tel. 431647,
e-mail:

HULPKRING
Naast het pastoraat dat verzorgd wordt door predikant, ouderlingen en wijkbezoekers, is er ook een hulpkring werkzaam. Namens de kerk bezoeken de medewerk(st)ers regelmatig ouderen in onze gemeente. Ook bezoeken zij de jarigen vanaf 75 jaar. (Sinds  01-01-15 is de instroom hiervoor vanaf 80 jaar)
 
Contactpersoon voor de hulpkring is: Mevr. M.S. van Doorn-de Bruijne,
In de bogerd 20, tel. 432401, e-mail:
 
KERK EN KEUKEN

Lekker eten én andere mensen ontmoeten?
Op de derde donderdag van de maand bieden we u in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en met hulp van een enthousiast team vrijwilligers, een maaltijd aan in 'De Rank'.
Deze maaltijd is bestemd voor mensen die niet elke dag in de gelegenheid zijn samen een maaltijd te gebruiken. De maaltijd vangt aan om 17.30 uur, maar men wordt reeds om 17.00 uur verwacht voor een hapje en een drankje. Er wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd (€ 4,00).
Heeft u geen vervoer, dan kunt u dat melden wanneer u zich opgeeft voor de maaltijd bij één van de diakenen. De kosten voor het vervoer bedragen € 1,00.
 
Contactpersoon voor de maaltijden is: Dhr. M.L. Jasperse,
Polderstraat 45, tel. 431773, e-mail:
 
BLOEMENDIENST

De bloemendienst wordt verzorgd door de diaconie. Kroonjarigen vanaf 80 jaar en echtparen die een huwelijksjubileum (vanaf 40 jaar) te vieren hebben, ontvangen een bloemstukje.
Daarnaast staan er elke zondag bloemen in de kerk die na afloop van de eredienst, als teken van medeleven naar een gemeentelid, thuis of in het ziekenhuis, worden gebracht.
De bloemen in de kerk worden geschikt door:
mevr. R. Dees-de Vos, tel. 431513
mevr. J. Verpoorte-Scheele, tel. 432108  
mevr. N. Hamelink-Geijsels, tel. 432280
Wil men tijdens een bijzondere dienst bloemen in de kerk, dan kan men met één van hen contact opnemen.
 
Contactpersoon voor de bloemendienst is: Dhr. M.J. van der Hooft,
G. v.d. Nissestraat 69, tel. 431647, e-mail:
 

 
 
 
 

Kerk en keuken
datum en tijdstip 21-09-2017 om 17:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 10:00
meer details

Kerk en keuken
datum en tijdstip 19-10-2017 om 17:30
meer details

 
Sponsorwandeling Open Doors
Op 9 september vindt in Zaamslag de jaarlijkse sponsorwandeling plaats. meer
 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Op 25 mei, Hemelvaartsdag, waren heel wat mensen al vroeg uit de veren voor een wandeltocht op de nuchtere maag. meer
 
Van Vrouw tot Vrouw
De zomervakantie moet nog beginnen, maar plannen voor het nieuwe seizoen zijn er al. Meer weten? Klik hier.
 
Heel Zaamslag bakte

  meer
 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open. meer
 
Doopjurkententoonstelling
Inmiddels meer dan alleen maar een mooi scrabblewoord: de tentoonstelling is een feit! meer
 
Regio-avond Open Doors

Regio-avond (6maart): Binal uit India spreekt: 'Hoe behouden christenvrouwen in India hun geloof?'
Verder: nieuws over 'Heel Zaamslag bakt' (20 mei) en de nieuwe datum voor de 'Walk': 9 september. meer
 
Seniorenreis 2017

Van zaterdag 9 september tot en met 16 september is er weer de jaarlijkse seniorenreis. Op veler verzoek gaan wij naar Valkenburg, waar wij weer verblijven in hotel Grand Monopole.

  meer
 
Stichting Present

'Makelaar in vrijwilligerswerk' noemt de Stichting Present zichzelf. 'Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden'.
  meer
 
Bewust beleven
U heeft ze misschien al gezien of meegenomen uit de kerk: de 'gekleurde brieven' met een toelichting op een aspect van de eredienst. Meer hierover vindt u hier.
 
Startweekend 2016
'Zullen we met zijn allen onder de stoelen kruipen als we straks thuiskomen?' zei iemand in de bus op de terugreis van het domein Puyenbroek in Wachtebeke. Inderdaad, het had iets van een schoolreisje.
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.