Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

De taken van het college van kerkrentmeesters betreffen het beheer van de kerkelijke gelden, de roerende en onroerende goederen, de gebouwen en de ledenadministratie.

Het college wordt gevormd door:

 

Dhr. M.J. Hamelink,
Polderstraat 24,
tel. 432063
 
voorzitter
Dhr. A. Scheele,
Steenovens 14A, t
el. 563188 / 06-1040055 
secretaris
   
Mevr. C.H. Kalisvaart-Dekker, Aandijkseweg 6,
tel. 432123
 
penningmeester en afgevaardigde naar moderamen
Dhr. D. Dieleman,
Terneuzensestraat 79,
tel. 431470
afgevaardigde naar dorpsraad

Financiële administratie kerkrentmeesters
De betalingen worden verzorgd door de penningmeester. Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL73INGB0000535116 of NL52RBRB0678520402 t.n.v. Protestantse Gemeente Zaamslag

Ledenadministratie
Om onze ledenadministratie op orde te houden is het van groot belang dat wij mutaties die hiermee te maken hebben tijdig doorkrijgen. Dit gebeurt niet automatisch. Wij vragen u dringend om adreswijzigingen, overlijdensberichten, geboortes, huwelijken e.d. altijd schriftelijk door te geven aan de scriba:
Dhr. P. van Es, Puntstraat 37, 4543 CW Zaamslag, tel. 432057.


Collectemunten
Collectemunten zijn verkrijgbaar in zakjes van 20 à 1,-- = € 20,00.  De munten kunnen besteld worden door een bedrag van € 20,00 of een veelvoud hiervan over te maken op onderstaande rekening. Indien u voor de eerste keer munten bestelt, dan vragen wij u om in de omschrijving van de overboeking uw adres te vermelden. Na storting worden de collectemunten altijd bij u bezorgd.
IBAN: NL33RBRB0697334864  t.n.v.
Protestantse Gemeente Zaamslag, inzake collectemunten.
Contactpersoon voor de collectemunten is:
Linda van Reeuwijk-Hamelink, Polderstraat23
Tel.06-49760523 e-mail
Giften en ANBI
Giften aan onze gemeente zijn, indien u hiervoor in aanmerking komt, aftrekbaar bij uw aangifte Inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 2014 kunt u onder het huidige belastingregime via een onderhandse akte, mits u dit minimaal voor 5 jaar vastlegt, elke euro volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting. Indien u hier gebruik van wenst te maken, heeft u voor deze giften/schenkingen niet meer te maken met een drempel bij de giftenaftrek en een notariële akte is eveneens niet meer persé nodig!
Voor nadere informatie kunt u terecht bij mevr.C.H. Kalisvaart-Dekker,
tel. 06-12341660.

Verjaardagsfonds
Gemeenteleden vanaf 20 jaar ontvangen ter gelegenheid van hun verjaardag een felicitatie namens de kerk met het verzoek om een bijdrage voor het verjaardagsfonds, waar jaarlijks een speciale bestemming aan wordt gegeven.
Contactpersoon voor het verjaardagsfonds is mevr. L.M. van Arenthals-Verbrugge, Polderstraat 38, tel. 431592.

Verenigingsgebouw 'De Rank'
De kerkrentmeesters beheren verenigingsgebouw 'De Rank'. Verhuur is beperkt mogelijk.
Voor nadere informatie over deze mogelijkheid kunt u terecht bij dhr. P. Verpoorte, Terneuzensestraat 35, tel. 432108.

 

terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10:00
meer details

Bijbelgesprekskring
datum en tijdstip 17-12-2018 om 19.30 uur
meer details

Stilteviering op weg naar Kerst
datum en tijdstip 18-12-2018 om 19.00 uur
meer details

 
Oost Europacomité bezocht Vinogradovo
Een afvaardiging van het Oost-Europacomité bezocht onlangs onze zustergemeente in Vinogradovo (Oekraïne).
  meer
 
Workshops kerstbloemschikken
Traditiegetrouw organiseert het Oost-Europacomité op donderdag 13  december weer  twee workshops kerstbloemschikken.
 
meer
 
Noodhulp Sulawesi


Collecte voor Sulawesi meer
 
Startzondag 2018

meer
 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open. meer
 
Stichting Present

'Makelaar in vrijwilligerswerk' noemt de Stichting Present zichzelf. 'Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden'.
  meer
 
Bewust beleven
U heeft ze misschien al gezien of meegenomen uit de kerk: de 'gekleurde brieven' met een toelichting op een aspect van de eredienst. Meer hierover vindt u hier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.