Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Pastoraat Pastoraat

Pastoraat betekent letterlijk 'herderlijke zorg'. Het is het hebben van een open oor en hart voor de ander. Een naaste zijn voor elkaar. Echt luisteren en meeleven vraagt inzet. In de gemeente mogen we elkaar bemoedigen en opbouwen in Christus' Naam. Dit is een taak voor alle gemeenteleden.
Daarnaast zijn er de predikant, de ouderlingen en wijkbezoekers voor het regelmatige bezoekwerk door heel de gemeente heen.

 
Kroonjarigen en huwelijksjubilea Kroonjarigen en huwelijksjubilea

Bij gemeenteleden die een kroonjaar van 80 of 85 jaar hebben te vieren, komt de wijkouderling of wijkbezoeker langs en bij een kroonjaar vanaf 90 jaar de predikant.
Bij een huwelijksjubileum van 40 en 45 jaar bezoekt de wijkouderling of wijkbezoeker het jubilerende echtpaar en vanaf 50 jaar de predikant.
In principe gaan we ervan uit dat we als gemeenteleden met elkaars 'lief en leed' meeleven en via het kerkblad daar ook ruchtbaarheid aan geven. Mocht u er absoluut geen prijs op stellen dat uw naam in het kerkblad vermeld wordt, dan vragen wij u dit tijdig door te geven aan de predikant of de scriba.

 
Opname in ziekenhuis of verzorgingshuis Opname in ziekenhuis of verzorgingshuis


Indien u wordt opgenomen in het ziekenhuis dient u, als u bezoek van de predikant op prijs stelt, dit aan ons door te geven. Als kerkenraad worden wij hier namelijk niet automatisch over geïnformeerd. Uiteraard kunt u de predikant of uw wijkouderling ook al vóór de opname bellen.
Ook indien u in een ander ziekenhuis dan in Terneuzen wordt opgenomen, of hier vandaan overgeplaatst wordt naar een andere instelling, dan dient u (of uw familie/bekenden), als u bezoek van de predikant of ouderling op prijs stelt, dit altijd aan ons te laten weten.
Wordt u voor langere tijd opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis buiten Zaamslag, dan vindt automatisch (zowel burgerlijk, als kerkelijk) overschrijving plaats naar die gemeente. In principe vindt de pastorale zorg dan door die kerkelijke gemeente of instellingspredikant plaats. Indien u dit anders wenst, dan vragen wij u om dit aan ons door te geven.
 

 
Bord 'meeleven' Bord 'meeleven'

Graag maken wij u erop attent dat er achter in de kerk een bord is geplaatst met kaartjes van mensen die ziek zijn, aan huis gebonden zijn, of anderszins wel een blijk van meeleven kunnen gebruiken. Het doet mensen goed te ervaren dat er een biddende en met hen meelevende gemeente rondom hen staat!
Loopt u van tijd tot tijd ook eens langs het bord en neemt u een kaartje mee?

 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10:00
meer details

Bijbelgesprekskring
datum en tijdstip 17-12-2018 om 19.30 uur
meer details

Stilteviering op weg naar Kerst
datum en tijdstip 18-12-2018 om 19.00 uur
meer details

 
Oost Europacomité bezocht Vinogradovo
Een afvaardiging van het Oost-Europacomité bezocht onlangs onze zustergemeente in Vinogradovo (Oekraïne).
  meer
 
Workshops kerstbloemschikken
Traditiegetrouw organiseert het Oost-Europacomité op donderdag 13  december weer  twee workshops kerstbloemschikken.
 
meer
 
Noodhulp Sulawesi


Collecte voor Sulawesi meer
 
Startzondag 2018

meer
 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open. meer
 
Stichting Present

'Makelaar in vrijwilligerswerk' noemt de Stichting Present zichzelf. 'Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden'.
  meer
 
Bewust beleven
U heeft ze misschien al gezien of meegenomen uit de kerk: de 'gekleurde brieven' met een toelichting op een aspect van de eredienst. Meer hierover vindt u hier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.