Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Maatregelen m.b.t. het coronavirus Maatregelen m.b.t. het coronavirus

Kerkdiensten
Vanaf zondag 5 juli zullen wij weer met velen aanwezig zijn in de kerk. Weliswaar met de nodige aanpassingen (1,5 meter e.d.), maar wij zijn verheugd dat wij voor degenen die zich hebben aangemeld een plaats konden reserveren.
Ook hier vermelden wij nog eens dat de aanmelding slechts van toepassing is voor de maanden juli en augustus en deze geldt voor het aantal aangemelde personen. Deze hebben de gebruiksregels inmiddels ontvangen.
Omstreeks midden augustus zullen wij opnieuw uw belangstelling inventariseren voor de periode daarna.
 
Dienst nu ook te zien

Deze diensten zijn ook te zien via een zgn. live-stream, dank zij de inspanningen van Johnny en Daniël de Jonge. Veel dank daarvoor! Er zijn nog een paar technsche kleinigheden waaraan wordt gewerkt. Vooralsnog zijn de diensten alleen te zien tijdens en enkele uren na de dienst. Om te kijken:  klik op de link bij de dienst.

Er wordt veel gebruik van gemaakt, hebben wij gemerkt, zowel via kerkdienstgemist als ook de beeldverbinding.  Dat is mooi, maar het heeft ook een keerzijde. Het kan ertoe leiden dat de server, waar onze gemeente samen met vele andere gebruik van maakt, overbelast raakt en het op piekmomenten, zoals zondagochtend om tien uur even niet lukt. Het ligt niet aan uw of onze apparatuur, maar het is een kwestie van later gewoon nog eens proberen.

Volgens de laatste berichten mogen we vanaf 1 juli weer 'gewone' diensten houden. Gewoon zijn ze overigens nog allerminst, want we moeten ons nog aan allerlei regels houden. Zie ook de mededelingen in Kerk in Beeld.

5 juli, vierde zondag na Trinitatis 10:00 uur
Voorganger: ds. Gerard de Lang
Ouderling: Jan Peter van Gaalen
Lectoren: Esmee de Putter, Kian Hamelink en Martijn Verplanke
Organist: Frits Simons

Tijdens deze zullen Kian Hamelink, Esmee de Putter en Martijn Verplanke de overstap maken van de kindernevendienst naar de youth.come.
Bij de uitgang is er een collecte voor kerk en diaconie (die gelijkelijk verdeeld zal worden) en ook is er deze zondag een extra collecte voor het werk van de kindernevendienst.
Indien u liever uw collectebijdrage overmaakt dan kan dat via de IBAN’s, die u vindt bij de collectezakken hieronder.

Liturgie: klik hier.
Dienst beluisteren, gelijktijdig of achteraf: klik hier.
Meekijken, alleen gelijktijdig: klik hier.

Collectes

Pinksterzendingscollecte
Dezer dagen worden de enveloppen met een acceptgirokaart rondgebracht voor de jaarlijkse inzameling. Deze is bestemd voor drie projecten onder de overkoepelende naam 'Delta voor Indonesië':
  • Een beter inkomen voor Javaanse boeren
  • Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta
  • Sterke vrouwen in de kerk op Papoea
Van harte aanbevolen! Meer weten? klik op de foto.

Het zal u niet verbazen dat in deze tijd meerdere hulporganisaties een beroep op ons doen. Met uw steun kunnen wij de gevraagde hulp bieden.

De collectezakken gaan momenteel niet van hand tot hand, maar u kunt ze vullen via de bank:

Het nummer van de diaconale collectezak is NL85RBRB0692636897
en dat van  de kerkrentmeesters NL52RBRB0678520402. 
Protestantse Gemeente Zaamslag inz. kindernevendienst: IBAN NL36 RBRB 0827 6099 81
Uw bijdragen zijn meer dan welkom, alvast hartelijk dank! 
Hulp tijdens de coronacrisis


Deze omstandigheden zetten de dagelijkse gang van zaken op zijn kop. Veel van wat vanzelfsprekend leek is dat ineens niet meer. Mensen komen thuis te zitten en zeker voor wie in de risicogroepen valt is het ook beter om thuis te blijven. Dat kan leiden tot praktische problemen, zoals 'wie doet nu de boodschappen?', maar misschien ook wel andere zaken.
Vrijwilligers in onze gemeente hebben zich bereid verklaard daarbij een handje te helpen.
Hulp nodig? Bel een van onze diakenen. Hun telefoonnumers vindt u hier. Mailen kan ook: e-mail.
Bereid om te helpen? Meld je/u aan via de mail of telefoon, zie hierboven.

Zeeuwse kerken maken samen tv-uitzending
'Geloof in Zeeland' heette het tv-programma, dat de afgelopen weken via de Omroep Zeeland werd uitgezonden, telkens met een viering vanuit een andere kerk in onze provincie en met verschillende medewerkenden. Terugkijken  of meer weten? klik hier.


Activiteiten afgelast
Zoals inmiddels algemeen bekend is zijn ook in onze gemeente alle bijeenkomsten tot nader order afgelast.

De Molenhof
  • Externe deelnemers mogen niet aansluiten bij activiteiten van verenigingen
  • Bepaalde verenigingen mogen doorgaan met maximaal 10 personen, inclusief personeel van de Molenhof en andere begeleiding
  • Geen activiteiten in het restaurant
  • Vrijwillgers mogen niet naar een SVRZ-locatie komen met één of meer van de ziekteverschijnselen: koorts, neusverkoudheid, hoesten, recent opgetreden benauwdheidsklachten.
  • De ouderencontactmiddagen en weeksluitingen zijn geannuleerd.
terug
 
 
 
 

Eredienst -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 12-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Eredienst -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Eredienst -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Rondleiding Zagras
datum en tijdstip 01-08-2020 om 13:30
meer details

Eredienst -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 02-08-2020 om 10.00 uur
meer details

Eredienst -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 09-08-2020 om 10,00 uur
meer details

Eredienst -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 16-08-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open.
Tot nader order opgeschort. meer
 
Zaamslag deed...

Op 21 september organiseerde de Stichting Present een 'ZaamslagDoet-dag'. Iedereen mocht meedoen. 
  meer
 
Oost Europacomité bezocht Vinogradovo
Een afvaardiging van het Oost-Europacomité bezocht onlangs onze zustergemeente in Vinogradovo (Oekraïne).
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.