Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Diaconie Diaconie

Het college bestaat uit 6 personen en is verantwoordelijk voor een groot aantal zaken die te maken hebben met de dienst aan de naaste.
Op dit moment is er 1 vacature in het college.
De taakverdeling is als volgt:

Dhr. B.I. de Leeuw, Plein 6, tel. 431251 
        voorzitter, afgevaardigde naar Gen. Synode, de classis en lid moderamen.


Mevr. J.M. Simons-de Putter, In de bogerd 11, tel. 432293
secretaris, afgevaardigde naar het overleg van de plaatselijke diaconieën en contactpersoon voor de hulpkring, het Oost-Europa Comité en Kerk en keuken.
 
Dhr. M.J. van der Hooft, G. v.d. Nissestraat 69, tel. 431647
penningmeester, contactpersoon bloemendienst, kerstacties, kerkradio (Lukas) en bezorging liturgieën
 
Dhr. D. van Driel, Archimedesstraat 11, Terneuzen, tel. 06-29198768
vice voorzitter, afgevaardigde naar Diaconaal Werkverband, Interkerkelijk Diaconaal Overleg en Voedselbank. 
 
Mevr. J.M. Westland-Bosch, Te Waterstraat 7, tel. 611669.
afgevaardigde naar het overleg van de plaatselijke diaconieën, Zendings- en evangelisatiecommissie, Inn Gebed en jeugdwerk.
 

Contactadres/secretariaat College van Diakenen:
In de bogerd 11, Zaamslag
tel. 432293
e-mail:

 
Financiële administratie Diaconie
De betalingen worden verzorgd door de penningmeester.
Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL85RBRB0692636897
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Zaamslag,


Kerkradio en opnamen kerkdiensten
Wie (tijdelijk) niet naar de kerk kan komen, kan gebruikmaken van de kerkradio via internet of via een zogenaamd 'lukas'-kastje (een luisterkastje). De liturgie is te downloaden via onze website. Ook opnamen van bijzondere diensten (doop, huwelijk, begrafenis e.d.) kunnen worden verzorgd.
 
Contactpersoon voor de kerkradio en opnamen is:
Dhr. M.J. Hamelink, tel. 432063,
e-mail:
Contactpersoon voor de bezorging van de
liturgieën voor de luisteraars is:
Dhr. M.J. van der Hooft, tel. 431647,
e-mail:

HULPKRING
Naast het pastoraat dat verzorgd wordt door predikant, ouderlingen en wijkbezoekers, is er ook een hulpkring werkzaam. Namens de kerk bezoeken de medewerk(st)ers regelmatig ouderen in onze gemeente. Ook bezoeken zij de jarigen vanaf 80 jaar..
 
Contactpersoon voor de hulpkring is: Mevr. J.M. Simons-de Putter,
In de bogerd 11, tel. 432293, e-mail: 
 
KERK EN KEUKEN

Lekker eten én andere mensen ontmoeten?
Op de derde donderdag van de maand bieden we u in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en met hulp van een enthousiast team vrijwilligers, een maaltijd aan in 'De Rank'.
Deze maaltijd is bestemd voor mensen die niet elke dag in de gelegenheid zijn samen een maaltijd te gebruiken. De maaltijd vangt aan om 17.30 uur, maar men wordt reeds om 17.00 uur verwacht voor een hapje en een drankje. Er wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd (€ 4,00).
Heeft u geen vervoer, dan kunt u dat melden wanneer u zich opgeeft voor de maaltijd bij één van de diakenen. De kosten voor het vervoer bedragen € 1,00.
 
Contactpersoon voor de maaltijden is: Mevr. J.M. Simons-de Putter,
In de bogerd 11, tel. 432293, e-mail: 
 
 
BLOEMENDIENST

De bloemendienst wordt verzorgd door de diaconie. Kroonjarigen vanaf 80 jaar en echtparen die een huwelijksjubileum (vanaf 40 jaar) te vieren hebben, ontvangen een bloemstukje.
Daarnaast staan er elke zondag bloemen in de kerk die na afloop van de eredienst, als teken van medeleven naar een gemeentelid, thuis of in het ziekenhuis, worden gebracht.
De bloemen in de kerk worden geschikt door:
mevr. R. Dees-de Vos, tel. 431513
mevr. J. Verpoorte-Scheele, tel. 432108  
mevr. N. Hamelink-Geijsels, tel. 432280
Wil men tijdens een bijzondere dienst bloemen in de kerk, dan kan men met één van hen contact opnemen.
 
Contactpersoon voor de bloemendienst is: Dhr. M.J. van der Hooft,
G. v.d. Nissestraat 69, tel. 431647, e-mail:
 
terug
 
 
 
 

ZaamslagDoet
datum en tijdstip 21-09-2019 om 09:00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 10.00 uur
meer details

Rondleiding ZAGRAS
datum en tijdstip 05-10-2019 om 13:30
meer details

 
Present organiseert ZaamslagDoet

Op 21 september organiseert de Stichting Present een 'ZaamslagDoet-dag'. Iedereen mag meedoen. Doe jij, doet u ook mee?
  meer
 
Oost Europacomité bezocht Vinogradovo
Een afvaardiging van het Oost-Europacomité bezocht onlangs onze zustergemeente in Vinogradovo (Oekraïne).
  meer
 
Startzondag 2018

meer
 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.