Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Maatregelen m.b.t. het coronavirus Maatregelen m.b.t. het coronavirus

Kerkdiensten
Deze vinden plaats in een aangepaste vorm. Zondags om tien uur zal een korte dienst worden gehouden, waarbij slechts aanwezig zullen zijn de predikant, de organist en de (dienstdoende) kerkeraadsleden. Deze dienst wordt uitgezonden via kerkdienstgemist en de lukas-kastjes.

Zondag 29 maart
Ds. de Lang.
De dienst is te beluisteren rechstreeks en achteraf via kerkdienstgemist.
Liturgie: klik hier.

Dienst nu ook te zien

Deze diensten zijn nu ook te zien via een zgn. live-stream, dank zij de inspanningen van Johnny en Daniël de Jonge. Veel dank daarvoor! Er zijn nog een paar technsche kleinigheden waaraan wordt gewerkt. Vooralsnog zijn de diensten alleen te zien tijdens en enkele uren na de dienst. Om te kijken:  klik hier

Onze eerste uitzendingen zijn nu achter de rug, ze zijn nog te beluisteren via de link hierboven. Er wordt veel gebruik van gemaakt, hebben wij gemerkt. Op en na 15 maart al meer dan tweehonderd keer! Andere gemeenten melden soortgelijke aantallen. Dat is mooi, maar het heeft ook een keerzijde. Het kan ertoe leiden dat de server, waar onze gemeente samen met vele andere gebruik van maakt, overbelast raakt en het op piekmomenten, zoals zondagochtend om tien uur even niet lukt. Het ligt niet aan uw of onze apparatuur, maar het is een kwestie van later gewoon nog eens proberen.


Actie Vakantietas
Zoals u elders op onze site kunt lezen wordt in de Veertigdagentijd de Actie Vakantietas gehouden. Daarvoor was in de diensten van 15 en 29 maart een collecte gepland, waarmee gehoopt werd het streefbedrag van € 1000,-- te halen. Die hoop is inmiddels waarheid geworden: het bedrag is binnen, de vakantietassen kunnen worden gevuld. Geweldig, alle gevers hartelijk dank!Collectes
Er zijn natuurlijk nog meer goede doelen waar uw/jouw giften meer dan welkom zijn. De diakenen collecteren wekelijks in de dienst en gaan nu rond met de digitale collectezak. Uw giften zijn welkom op bankrekening NL85RBRB0692636897. De kerkrentmeesters doen dat ook, hun bankrekening is NL52RBRB0678520402. 

Hulp tijdens de coronacrisis

Deze omstandigheden zetten de dagelijkse gang van zaken op zijn kop. Veel van wat vanzelfsprekend leek is dat ineens niet meer. Mensen komen thuis te zitten en zeker voor wie in de risicogroepen valt is het ook beter om thuis te blijven. Dat kan leiden tot praktische problemen, zoals 'wie doet nu de boodschappen?', maar misschien ook wel andere zaken.
Vrijwilligers in onze gemeente hebben zich bereid verklaard daarbij een handje te helpen.
Hulp nodig? Bel een van onze diakenen. Hun telefoonnumers vindt u hier. Mailen kan ook: e-mail.
Bereid om te helpen? Meld je/u aan via de mail of telefefoon, zie hierboven.


Andere activiteiten

Afgelast zijn:
  • 30 maart: Visiekring
  • 31 maart: Paasstukjes maken Oost-Europacomité
  • 3 april:     Kerkeraadsvergadering

De Molenhof
  • Externe deelnemers mogen niet aansluiten bij activiteiten van verenigingen
  • Bepaalde verenigingen mogen doorgaan met maximaal 10 personen, inclusief personeel van de Molenhof en andere begeleiding
  • Geen activiteiten in het restaurant
  • Vrijwillgers mogen niet naar een SVRZ-locatie komen met één of meer van de ziekteverschijnselen: koorts, neusverkoudheid, hoesten, recent opgetreden benauwdheidsklachten.
  • De ouderencontactmiddagen, weeksluitingen en de Avondmaalsviering op Goede Vrijdag, 10 april zijn geannuleerd
 
 
Homepagina Homepagina
Welkom op de website van onze Protestantse Gemeente in Zaamslag.

Zaamslag is een landelijk dorp in het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Het behoort tot de gemeente Terneuzen.

Het is van oudsher een bijna volledig protestants dorp. 'Van oudsher' wil zeggen: sinds het einde van de Tachtigjarige Oorlog. In die tijd lag de frontlijn tussen de strijdende partijen in onze omgeving. In het landschap zijn nog sporen aanwijsbaar van de linies, waarin de Staatse en Spaanse troepen tegenover elkaar lagen. Bij wijze van verdediging hebben de Staatse troepen onder leiding van prins Maurits onze omgeving onder water gezet, waardoor de bewoners wegtrokken. Die situatie heeft ruim zestig jaar bestaan. Zeker naar toenmalige begrippen was dat een mensenleven lang.
Toen in 1648 de oorlog voorbij was werd het land weer drooggelegd door Jacob Cats. Het dorp werd herbouwd en er kwamen weer nieuwe bewoners, die vrijwel uitsluitend protestant waren. Protestants is het dorp sindsdien gebleven...

Eeuwenlang vormde het boerenbedrijf de belangrijkste inkomensbron. Na de Tweede Wereldoorlog is dat sterk veranderd en vinden veel inwoners werk in de Terneuzense kanaalzône.

Onze Protestantse Gemeente is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente.
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
meer details

Oost-Europacomité maakt Paasstukjes - afgelast
datum en tijdstip 31-03-2020 om
meer details

Rondleiding Zagras
datum en tijdstip 04-04-2020 om 13:30
meer details

Paasstukjes Oost-Europacomité rondbrengen - afgelast
datum en tijdstip 04-04-2020 om 9:30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur
meer details

Stilteviering
datum en tijdstip 06-04-2020 om 19.00 uur
meer details

Bijbelgesprekskring
datum en tijdstip 06-04-2020 om 19.45 uur
meer details

 
Actie Vakantietas
Doe mee met de Actie Vakantietas! meer
 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open. meer
 
Zaamslag deed...

Op 21 september organiseerde de Stichting Present een 'ZaamslagDoet-dag'. Iedereen mocht meedoen. 
  meer
 
Oliebollenactie Oost-Europacomité

De oliebollenactie van het Oost-Europacomité op 5 maart heeft het mooie bedrag van € 1670,45 opgebracht.
Iedereen die heeft bijgedragen hartelijk dank!
 
Oost Europacomité bezocht Vinogradovo
Een afvaardiging van het Oost-Europacomité bezocht onlangs onze zustergemeente in Vinogradovo (Oekraïne).
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.