Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Maatregelen m.b.t. het coronavirus Maatregelen m.b.t. het coronavirus

Kerkdiensten

25 oktober 2020, twintigste zondag na Trinitatis

10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Verlinde, Axel
Ouderling: Cora Meijering - van Dam
Lector: Esther Verpoorte - Faas
Organist: Jan Verberkmoes

Liturgie: klik hier
Dienst beluisteren, gelijktijdig of achteraf: klik hier.

Extra collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap


Meer weten? Klik op de foto


Corona-maatregelen gewijzigd
Het zal u niet zijn ontgaan dat de overheid en de landelijke kerk nieuwe en aanvullende adviezen hebben gegeven rond de kerkdiensten. Hoe jammer we het ook vinden, wij hebben als kerkenraad moeten besluiten om de adviezen op te volgen. Dit betekent dat wij helaas genoodzaakt zijn om (voorlopig voor de resterende zondagen in de maand oktober ...) het aantal kerkgangers - naast voorganger, koster, beamerdriver en dienstdoende kerkenraadsleden - te beperken tot maximaal 30 personen. Ook betekent dit dat wij keuzes moesten maken. Dit hebben wij gedaan op basis van de aanmeldingen die we tot dusver hebben ontvangen. Hierbij is getracht zowel de oudere gemeenteleden, als de jongeren en hun gezinnen te kunnen blijven bereiken. Zie onderstaand.
Vanzelfsprekend hopen wij dat deze maatregelen van korte duur mogen zijn. We waren immers al weer zover op weg naar wat het voor de coronacrisis was ...
Wij houden u op de hoogte!

Bijwonen diensten
De uitnodiging geldt voor de reeds eerder aangemelde gemeenteleden en ziet er als volgt uit:
 • op zondag 25 oktober de gemeenteleden uit de wijken 3, 4 en 5 (met uitzondering van ouders met kinderen die de kindernevendienst en/of crèche bezoeken).

  En mochten de maatregelen langer dan de maand oktober duren:
   
 • op zondag 1 november de ouders met kinderen die de kindernevendienst en/of de crèche bezoeken.
 • voor de dienst op woensdag 4 november (dankdag) kunt u zich t.z.t. aanmelden.
  Er zal dus zolang de maatregelen van kracht zijn, om de 14 dagen kindernevendienst en kindercrèche worden gehouden.
   
  Verder ligt het in het voornemen om (als de maatregelen langer gaan duren) op zondag 8 november de gemeenteleden uit de andere wijken uit te nodigen. Wij zullen u daarover in het volgende kerkblad, de nieuwsbrief, de website en de churchapp informeren. Ook nu blijft gelden dat het van belang is dat u via de ingang van uw wijk (1 t/m 4 via de zij-ingangen!) binnenkomt, de aanwijzingen van de coördinatoren blijft volgen en via de aangegeven looprichtingen doorloopt naar de aangewezen plaats in de bank.
Collectes

De collectezakken gaan momenteel niet van hand tot hand. Bij de uitgang staan vervangende bussen, waar u uw gift welkom is. Eén is bestemd voor kerk en diaconie. De inhoud wordt gelijkeljk gedeeld. De andere doos is voor de extra collecte van de zondag. U kunt ze ook vullen via de bank:Het nummer van de diaconie is NL85RBRB0692636897
en dat van  de kerkrentmeesters NL52RBRB0678520402.
Zending: NL20 RBRB 0841 3385 82 


Beschikbaarheid plaatsen
 


Inmiddels kunnen wij weer met velen aanwezig zijn in de kerk. Weliswaar met de nodige aanpassingen (1,5 meter e.d.), maar wij zijn verheugd dat wij voor degenen die zich hebben aangemeld een plaats konden reserveren.
De diensten zijn nog steeds alleen toegankelijk voor de gemeenteleden (en hun gezinsleden) die zich hiervoor hebben aangemeld.

Zitplaatsen en looproutes
Nu het gelukkig weer drukker wordt in de kerk willen wij u er nog eens nadrukkelijk op wijzen dat het van groot belang is dat u de aanwijzingen van de coördinatoren blijft volgen en via de aangegeven looprichtingen doorloopt naar de aangewezen plaats in de bank, dus niet uw eigen plan trekken, maar volg de aanwijzingen van de coördinator, ook bij het verlaten van de kerk! Volg dan dezelfde route als bij het binnenkomen. Ook blijft het van belang om de aangegeven in- en uitgangen (wijk 1 t/m 4 via de zij-ingangen en wijk 5 t/m 9 via de hoofdingang) te blijven gebruiken. 

In welke wijk woon ik? Klik hier.


Plattegrond met looproutes. Klik op het plaatje.


 

Kindercrèche weer van start
Vanaf zondag 27 september zal ook de kindercrèche weer van start gaan.

Dienst ook te zien

Livestreamuitzendingen
Tijdens de coronacrisis konden wij u ook, met de hulp van Daniël de Jonge en zijn vader, via een livestreamverbinding beelden laten zien van onze diensten. Na afweging binnen de kerkenraad is besloten om hiermee m.i.v. 4 oktober te stoppen. Dit enerzijds omdat de kerkgang zich (gelukkig!!) weer goeddeels heeft genormaliseerd en anderzijds ook omdat er, na het nodige speurwerk binnen de gemeente, geen 'livestream-team' te formeren bleek, waarbij het niet gaat om één persoon, maar om meerdere mensen die daarvoor nodig zijn. Wel blijft het uiteraard mogelijk om de diensten te volgen via www.kerkdienstgemist.nl, die van een goede geluidskwaliteit zijn.

Hulp tijdens de coronacrisis


Deze omstandigheden zetten de dagelijkse gang van zaken op zijn kop. Veel van wat vanzelfsprekend leek is dat ineens niet meer. Mensen komen thuis te zitten en zeker voor wie in de risicogroepen valt is het ook beter om thuis te blijven. Dat kan leiden tot praktische problemen, zoals 'wie doet nu de boodschappen?', maar misschien ook wel andere zaken.
Vrijwilligers in onze gemeente hebben zich bereid verklaard daarbij een handje te helpen.
Hulp nodig? Bel een van onze diakenen. Hun telefoonnumers vindt u hier. Mailen kan ook: e-mail.
Bereid om te helpen? Meld je/u aan via de mail of telefoon, zie hierboven.

Zeeuwse kerken maakten samen tv-uitzending
'Geloof in Zeeland' heette het tv-programma, dat de afgelopen weken via de Omroep Zeeland werd uitgezonden, telkens met een viering vanuit een andere kerk in onze provincie en met verschillende medewerkenden. Terugkijken  of meer weten? klik hier.

Activiteiten afgelast
Zoals inmiddels algemeen bekend is zijn ook in onze gemeente alle bijeenkomsten tot nader order afgelast.

De Molenhof
 • Externe deelnemers mogen niet aansluiten bij activiteiten van verenigingen
 • Bepaalde verenigingen mogen doorgaan met maximaal 10 personen, inclusief personeel van de Molenhof en andere begeleiding
 • Geen activiteiten in het restaurant
 • Vrijwillgers mogen niet naar een SVRZ-locatie komen met één of meer van de ziekteverschijnselen: koorts, neusverkoudheid, hoesten, recent opgetreden benauwdheidsklachten.
 • De ouderencontactmiddagen en weeksluitingen zijn geannuleerd.
 
Homepagina Homepagina
Welkom op de website van onze Protestantse Gemeente in Zaamslag.

Zaamslag is een landelijk dorp in het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Het behoort tot de gemeente Terneuzen.

Het is van oudsher een bijna volledig protestants dorp. 'Van oudsher' wil zeggen: sinds het einde van de Tachtigjarige Oorlog. In die tijd lag de frontlijn tussen de strijdende partijen in onze omgeving. In het landschap zijn nog sporen aanwijsbaar van de linies, waarin de Staatse en Spaanse troepen tegenover elkaar lagen. Bij wijze van verdediging hebben de Staatse troepen onder leiding van prins Maurits onze omgeving onder water gezet, waardoor de bewoners wegtrokken. Die situatie heeft ruim zestig jaar bestaan. Zeker naar toenmalige begrippen was dat een mensenleven lang.
Toen in 1648 de oorlog voorbij was werd het land weer drooggelegd door Jacob Cats. Het dorp werd herbouwd en er kwamen weer nieuwe bewoners, die vrijwel uitsluitend protestant waren. Protestants is het dorp sindsdien gebleven...

Eeuwenlang vormde het boerenbedrijf de belangrijkste inkomensbron. Na de Tweede Wereldoorlog is dat sterk veranderd en vinden veel inwoners werk in de Terneuzense kanaalzône.

Onze Protestantse Gemeente is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente.
 
 
 
 

Oost-Europcomité maakt kerststukjes
datum en tijdstip 16-12-2020 om 9:00 uur
meer details

Oliebollenactie Oost-Eeuropacomité
datum en tijdstip 04-03-2021 om
meer details

 
Oost-Europacomité steunt alternatieve gaarkeuken
meer
 
Ds. Zwaan overleden
meer
 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open.
Tot nader order opgeschort. meer
 
Zaamslag deed...

Op 21 september organiseerde de Stichting Present een 'ZaamslagDoet-dag'. Iedereen mocht meedoen. 
  meer
 
Oost Europacomité bezocht Vinogradovo
Een afvaardiging van het Oost-Europacomité bezocht onlangs onze zustergemeente in Vinogradovo (Oekraïne).
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.