Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Bijbelgesprekskring Bijbelgesprekskring
Vorig jaar zijn we begonnen met het lezen & bespreken van het boek
Genesis, aan de hand van het boekje 'Genesis. Het begin van alles' van
Drs. Pieter L. de Jong. Komend jaar gaan we daar mee door.
Voor februari en daarna kiezen we in onderling overleg een nieuw onderwerp.                                                                   Drs. Pieter L. de Jong
 
De Bijbelgesprekskring komt bijeen op maandagavond van 19.45 uur tot 21.30 uur in gebouw 'De Rank'. Vanaf 19.30 uur is er koffie.
 
De volgende data zijn gepland:
17 september, 15 oktober, 19 november en 17 december 2018 en
7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april en 6 mei 2019.
Op maandag 3 juni 2019 wordt afgesloten met een filmavond die
voor iedereen vrij toegankelijk is.
 
De Bijbelgesprekskring wordt geleid door Ds. G. de Lang.
 
Visiekring Visiekring
Hoewel in de vorige Jaargids niet aangekondigd, is afgelopen jaar toch ook de Visiekring bijeengekomen. We lazen en bespraken het boekje ‘Heilige strijd’ van Beatrice de Graaf. En we kozen strijdlustig meteen ook een volgend boek, namelijk 'De slag om het hart' van Herman Paul. In dit prachtige boekje gaat het over ons verlangen (waar verlangen we naar?) en over de krachten en machten die zich graag meester willen maken van ons verlangen (of dat al gedaan hebben).
 
De Visiekring komt bijeen op dinsdagavond
van 19.30 uur tot 21.30 uur in de consistorie.
 
De volgende data zijn gepland:
2 oktober en 4 december 2018 en
19 februari, 19 maart en 21 mei 2019.
Op maandag 3 juni 2019 wordt afgesloten
met een filmavond die voor iedereen vrij toegankelijk is.
 
De Visiekring wordt geleid door
Ds. G. de Lang.
 
Doopproject Doopproject
Je hebt je kind laten dopen, het was een mooie dienst.
Je bent trots en blij. Maar dan…


Sinds mei 2016 loopt het project: 'Een verlangen naar meer',
een gezamenlijke activiteit van de Protestantse gemeenten Axel, Terneuzen en Zaamslag. 'Een verlangen naar meer' is bedacht
en geschreven door Ds. E.R. Veen, en is bedoeld om ouders op
weg te helpen rond vragen als:
'Wat betekent de Doop van ons kind?' en
'Wat betekent het voor mijzelf dat ik gedoopt ben?'
Het hele project beslaat een periode van 4 jaar.
Per seizoen staan er 4 maandagavonden gepland.


Data: maandag 22 oktober en maandag 26 november 2018.
De twee data in 2019 spreken we op een later tijdstip met de deelnemers af.
 
De bijeenkomsten vinden plaats in gebouw De Rank, Zaagstraat 2, Zaamslag
 
Op zondag 17 maart 2019 is er een afsluitende bijeenkomst.
 
De leiding van het project berust bij jeugdwerker Leontien Slabbekoorn-
de Muijnck, ds. De Lang en een team uit de drie deelnemende gemeenten.
 
Informatie en opgave bij: Leontien Slabbekoorn-de Muijnck
(tel. 06-20804451, e-mail en
ds. De Lang (tel. 850660, e-mail

 
 
Bijbelstudiekring : 'Van vrouw tot vrouw' Bijbelstudiekring : 'Van vrouw tot vrouw'
Dit jaar zullen er 2 series van 3 bijeenkomsten van de bijbelstudiekring
'Van vrouw tot vrouw' worden gehouden.
 
Ieder wilt Gij zijn een Vader, die in Jezus tot U vlucht….
De komende tijd willen we met elkaar nadenken over het thema
'Vluchten of op weg gaan'. Wat betekent het om een vluchteling te zijn.
Op welke manier komen we vluchtelingen tegen wanneer we de Bijbel openslaan? Voor wie of voor wat zijn we zelf op de vlucht?
Wat komt er als eerste bij u op wanneer u het woord vluchten hoort?
Komen we in Gods Woord ook vrouwen tegen die op de vlucht zijn? Wat is hun geschiedenis geweest? Stof te over voor drie boeiende maar laagdrempelige Bijbelstudies.
Data: woensdagmorgen  19 september, 17 oktober en 14 november 2018
Plaats en tijd: pastorie, van 9.30 -11.30 uur.
 
Hoe bestudeer je de Bijbel met je hart en je verstand?
Data: donderdagavond 10 januari, 7 februari en 14 maart 2019
Plaats en tijd: pastorie, van 19.30 - 21.30 uur.
Aanmelden / Afmelden: 0115-850660 / 06-38926288.


De Bijbelstudies worden geleid door mevr. A.J.L.J. de Lang-Verhagen,
tel. 850660, e-mail:
 
Ouderencontactmiddagen Ouderencontactmiddagen
In 'De Molenhof' vormt de Ouderen Contact Middag een vertrouwd onderdeel van de activiteiten. Deze bijeenkomsten staan open voor alle Zaamslagse ouderen. Vaste onderdelen vormen het zingen van een paar bekende geestelijke liederen en het samen bespreken van een stukje uit de Bijbel of een bepaald onderwerp.
De Ouderen Contact Middagen vinden komend seizoen plaats op de woensdagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur in 'Het Spiegelatelier'.
De volgende data zijn gepland:
19 september, 17 oktober en 14 november 2018 en
16 januari, 13 februari, 20 maart, 24 april en 22 mei 2019.
 
< >De ouderencontactmiddagen worden geleid door Ds. G. de Lang. 
 
 
Mannenontbijt Mannenontbijt
Gezien de belangstelling in voorgaande jaren, zal er ook dit jaar weer 4 x een mannenontbijt worden georganiseerd. Het mannenontbijt voorziet in een behoefte. Door verschillende sprekers zullen weer diverse thema's aan de orde worden gesteld.
 
 
De volgende data zijn gepland: 13 oktober en 24 november 2018 en
                                                    26 januari en 23 maart 2019
Plaats en tijd: 'De Rank' (Poortzaal), van 7.45 - 9.30 uur.
 
Contactpersoon voor het mannenontbijt is:
dhr. J. Goudzwaard, tel. 432145, email:
 
Kring 'Jongeren onder elkaar'(#JOE) Kring 'Jongeren onder elkaar'(#JOE)
Het is alweer twee jaar geleden dat de kring 'Jongeren onder elkaar' van start is gegaan. We werken met het boekje 'Leven met de psalmen' van het Evangelisch Werkverband. De bijeenkomsten zijn wisselend bij de deelnemers thuis. Dit zorgt voor een gezellige en open sfeer. Ben je tussen de 18 en ca. 30 jaar, dan ben je van harte welkom.
Graag vragen we om je belangstelling en/of komst
door te geven via één van onderstaande contactadressen. 
De eerste bijeenkomst is op:       
29 September 2018. Verdere data (1 x per maand)
worden in onderling overleg afgesproken.
 Contactpersonen voor deze kring zijn:
Jan Peter van Gaalen, Rapenburg 6, Vogelwaarde,
 tel. 06-55956885, e-mail:
 Daan van Driel, Archimedesstraat 11, Terneuzen,
 tel. 06-29198768, e-mail:
 
 
Gebedskringen Gebedskringen
Elke maandagmorgen om 10.00 uur en maandagmiddag om 14.30 uur is er gebedskring. De morgenkring komt wisselend bij elkaar bij één van de deelnemers en de middagkring komt bij elkaar bij Lenie de Braal, Gerard v.d. Nissestraat 49.
De kring begint met even koffiedrinken.
Eén van de deelnemers heeft een bijbelgedeelte voorbereid dat samen wordt besproken, waarna de gebedspunten naar voren worden gebracht. Er wordt voorbede gedaan voor de eigen gemeente, de andere kerken in het dorp en voor personen of onderwerpen waar die middag of morgen speciaal aandacht voor is gevraagd, speciaal ook voor de zieken onder ons. Verder voor alles wat er op dat moment gaande is in en om ons dorp en in de wereld.
Wilt u eens meedoen? Neem dan gerust contact op met één van onderstaande contactpersonen. U bent van harte welkom!
 
Contactpersonen voor de gebedskringen zijn:
Mevr. A. Goudzwaard-Mostert (maandagmorgengroep),
tel. 432145, e-mail:
Mevr. M.M.H. den Hamer-Blijleven (maandagmiddaggroep),
tel. 431813, e-mail:
 
Inn Gebed Inn Gebed
Een 'inn' is het Engelse woord voor 'herberg'. Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 13.45 uur wil ‘Inn gebed’ een plek bieden om samen koffie of thee te drinken, een praatje te maken en te bidden. Niet alleen voor onszelf, maar vooral voor het dorp om ons heen. Voor Zaamslag en zijn bijbehorende buurtschappen. Voor de mensen die in Zaamslag wonen en werken, en komen en gaan. We bidden voor jong en oud, voor gelovig en niet-gelovig, voor vriend en vreemde. Want we zijn ervan overtuigd dat het gebed de gemeenschap draagt, en niet omgekeerd. Kom maar eens binnenlopen …
'Inn Gebed' wordt gedragen door een team van vrijwilligers.
De predikant probeert er zoveel mogelijk elke week te zijn.
 
Inn Gebed is er elke woensdagmiddag van 13.00 uur tot circa 13.45 uur in de consistorie; het gebed zelf vindt in de kerk plaats (we zetten stoelen in een halve cirkel).
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 01-09-2019 om 10.00 uur
meer details

Rondleiding ZAGRAS
datum en tijdstip 07-09-2019 om 13:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 08-09-2019 om 10.00 uur
meer details

Startdienst
datum en tijdstip 15-09-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Present organiseert ZaamslagDoet

Op 21 september organiseert de Stichting Present een 'ZaamslagDoet-dag'. Iedereen mag meedoen. Doe jij, doet u ook mee?
  meer
 
Dauwtrappen

Dauwtrappen, een terugblik meer
 
Kom en fietsMooie opbrengst sponsorfietstocht op 18 mei. meer
 
Oost Europacomité bezocht Vinogradovo
Een afvaardiging van het Oost-Europacomité bezocht onlangs onze zustergemeente in Vinogradovo (Oekraïne).
  meer
 
Startzondag 2018

meer
 
Kledinginzameling Oost-Europacomité
De inzameling door het Oost-Europacomité is beëindigd.
 
meer
 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open. meer
 
Bewust beleven
U heeft ze misschien al gezien of meegenomen uit de kerk: de 'gekleurde brieven' met een toelichting op een aspect van de eredienst. Meer hierover vindt u hier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.